Browse Category

Artikler

Kritik af medicin skaber angst

Reaktionerne kan ofte være voldsomme, når der er debat om behandling med psykiatrisk medicin. Det er der en god forklaring på, mener My Karla Sommer, som fortæller, at kritik af medicin kan skabe angst hos dem, der får psykofarmaka.

Af Gitte Rebsdorf

Fronterne i psykiatrien kan være trukket hårdt op, når det handler om psykofarmaka, mellem fortalerne og modstanderne af medicinsk behandling i psykiatrien. Det skal man tage alvorligt, mener My Karla Sommer, som selv er trappet ud af psykofarmaka efter 30 år i psykiatrien.

”Kritik af psykofarmaka kan skabe angst hos de mennesker, der tager den. Sådan havde jeg det selv, da jeg fik medicin. Hvis nogen var kommet og havde fortalt mig, at medicinen var skadelig, og at jeg måske ikke kunne komme af med den igen, ville jeg være løbet skrigende væk, og så ville jeg have lyttet endnu mere til dem, der fortalte mig, at jeg havde brug for medicin,” fortæller den 48-årige kvinde, der for nylig har udgivet bogen, fra Patient til Menneske – at tage magten tilbage i eget liv.

Medicin og identitet

Medicin og behandlingen i psykiatrien bliver ofte en del af folks identitet, og hvis der bliver rokket ved det, kan et i forvejen spinkelt fundament nemt vakle, forklarer My Karla Sommer.

”Mit eget ståsted var så skrøbeligt, så jeg kunne ikke rumme, hvis nogen rokkede ved det. Da jeg fik en skizofreni diagnose fik jeg at vide, at jeg ikke kunne stole på mig selv, på det jeg mærkede og troede på, og man ender med at tro, at personalet ved bedst. Hvis nogen, så kritiserer den medicin, som man får, vil det nemt få ens verden til at krakelere. Så da jeg selv fik psykofarmaka, undgik jeg at lytte til dem, der kritiserede medicinen, og personalet kunne så bekræfte, at det var det rigtige,” fortæller My Karla Sommer, som med støtte fra en psykiater er trappet helt ud af psykofarmaka.

Læs også artiklen: Skal vi haveundermennesker i Danmark 

My Karla Sommer blev indlagt i psykiatrien, da hun var blot 17 år, og fordi hun havde en spiseforstyrrelse.

”Den var egentlig et tegn på mistrivsel i ekstrem grad. I psykiatrien var der mange søde mennesker, som gerne ville hjælpe, men jeg blev først og fremmest set i kraft af de symptomer, jeg havde, og ikke som det menneske, jeg var. Jeg fik det værre, og begyndte at skade mig selv. Det lærte jeg, mens jeg var indlagt. Det blev nærmest en konkurrence med de andre, som var indlagt af samme årsag, og man er parat til at gå meget vidt i den konkurrence, så vidt at man er parat til at dø for det.  Det at skære i mig selv var et udtryk for, at jeg havde det dårligt. Uanset hvilket udtryk vi har, om vi tager hash eller bliver psykotiske eller selvskadende, så er det en måde at måde at fortælle omverdenen, at man har det dårligt. Når psykiatrien vil fjerne det, der er ens strategi for at overleve uden at sætte noget andet i stedet, så bliver man helt smadret, og føler sig meget usynlig. Derfor kan det føles som en hjælp at få at vide, at man er psykisk syg. Så er man da noget, og det at være syg bliver mere og mere ens identitet. Man bliver formet af psykiatrien,” siger hun og uddyber:

”Men i bund og grund er det en sund reaktion at forsøge at udtrykke, at der er noget galt. Sådan ser man bare ikke på det i psykiatrien. Her bliver det betragtet som, at man har en sygdom i hjernen.”

Tror ophørssymptomer er sygdom

Da jeg selv fik psykofarmaka, undgik jeg at lytte til dem, der kritiserede medicinen, og personalet kunne så bekræfte, at det var det rigtige.
Da jeg selv fik psykofarmaka, undgik jeg at lytte til dem, der kritiserede medicinen, og personalet kunne så bekræfte, at det var det rigtige.

Dertil kommer at mange mennesker får ophørssymptomer, når de stopper med psykofarmaka. PsykiatriAvisen kunne allerede i 2018 fortælle om, hvordan mere end halvdelen af de mennesker, som stopper med depressions medicin, får problemer, og at nogen får alvorlige gener i form af muskelspasmer, hallucinationer og elektriske stød i hjernen.

Sundhedsmyndighederne har hidtil afvist disse alvorlige problemer, og derfor må folk som regel klare sig uden faglig hjælp.

”Jeg kender flere, der har forsøgt at trappe ud, og som har fået det dårligt. Mange oplever, at det er deres psykiske lidelser fremfor seponeringssymptomer, og det bliver de sikkert også bekræftet i af personalet. Men det må jeg respektere. For hvis jeg kommer og gør mig klog på andres vegne, så gør jeg jo præcist det, som jeg ikke selv brød mig om, nemlig at andre vidste bedst på mine vegne,” mener My Karla Sommer.

Flere fagfolk både herhjemme og i udlandet har kritiseret, at der ikke er tilstrækkelig med informationer om bivirkninger ved psykofarmaka, og at der heller ikke er informationer om, hvor svært det kan være at stoppe med medicinen. Som beskrevet tidligere i PsykiatriAvisen er flere studier udeladt fra de officielle retningslinjer.

”Det bliver jeg vred over. Det er magtmisbrug i ekstrem grad, når myndighederne går imod den forskning, der er. Hvad får de ud af det? Det er i hvert fald ikke at hjælpe, og det kommer til at koste flere penge,” siger My Karla Sommer.

En ny britisk vejledning baner dog vej for at komme ud af psykofarmaka.

Skal kunne rumme smerte

Når den 48-årige kvinde i dag ser tilbage på sin tid i psykiatrien, ville hun ønske, at hun aldrig var begyndt at tage psykofarmaka.

”Hvis jeg havde vidst det, jeg ved i dag ville jeg aldrig have taget medicinen. Langt det meste personale i psykiatrien ønsker at gøre en forskel, men problemet er det, de lærer og bliver skolet i. Den asymmetri, der er i psykiatrien mellem patient og behandler er skadelig. Magtforholdet er skævt, og som patient bliver man nærmest inviteret til mere hjælpeløshed. Der er i stedet brug for personale, som er i stand til at rumme den smerte, man har. Altså de skal kunne rumme de følelser og tilstande min smerte evt. skaber i dem. Det er vigtigt, at personalet er autentiske, og så gør det ikke noget, hvis de siger at de ikke ved, hvad de skal gøre. Hvis det altså bliver sagt som en invitation til at hjælpe dem til at blive bedre til at hjælpe mig.”

Skal vi have undermennesker Danmark?

/

Med et nyt lovforslag vil regeringen gøre det muligt at låse beboere på psykiatriske bosteder inde i op til 10 timer og overvåge dem i deres eget hjem. Det er at behandle folk som undermennesker, mener en tidligere beboer.

 

Af Gitte Rebsdorf

Udgifterne til det specialiserede socialområde er steget voldsomt i de seneste år, og løsningen på det problem, er ifølge et nyt lovforslag at udvide magtbeføjelserne overfor mennesker, som bor på et psykiatrisk bosted og for udviklingshæmmede.

Lovforslaget lægger op til at beboere under særlige forhold, som hvis de er til fare for sig selv eller andre, skal kunne låses inde i deres egen bolig i op til ti timer i døgnet.

Det er et rystende forslag, mener My Karla Sommer, der efter cirka 30 år i psykiatrien har et indgående kendskab til området, også til hvordan det er at bo på et bosted.

” Jeg ville blive totalt desperat, og det ville have ødelagt mig. Når man i forvejen har det dårligt og er dybt afhængig af personalet, ville det være helt ødelæggende, hvis de kunne have låst mig inde. Hvis de havde låst mig inde, ville jeg have følt mig som et undermenneske som andre kunne gøre ved, hvad de ville,” siger My Karla Sommer, der har boet på et socialpædagogisk bosted og for nylig har udgivet bogen: fra Patient til Menneske – at tage magten tilbage i eget liv. En bog, der handler om at komme ud af medicin og væk fra bostedet.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Ny vejledning baner vej for at komme ud af psykofarmaka

//

I psykiatrien mangler der ekspertise i hjælpe mennesker med at komme ud af psykofarmaka. Men nu har to briter udgivet den første officielle guideline af sin art, som skitserer, hvordan man sikkert stopper med psykiatrisk medicin.

Af Gitte Rebsdorf

Læger, psykiatere og andet sundhedspersonale får fremover lettere ved at hjælpe folk med at trappe ud af psykiatrisk medicin som depressionsmedicin og benzodiazepiner. De to briter, førende professor i psykofarmakologi, David Tayler og forsker Mark Horowitz står bag en ny vejledning; Maudsley Deprescribing Guidelines, der som den første af sin art, beskriver hvordan det er muligt at trappe ud af medicinen.

Behovet for kvalificeret hjælp, er ifølge de to forfattere stort. I de eksisterende vejledninger fremgår det for eksempel, at det er nemt og hurtigt at stoppe med psykofarmaka, hvilket ikke er tilfældet, fortæller Mark Horowitz, der er under uddannelse til psykiater.

”Disse lægemidler påvirker hjernen. Når man stopper med at bruge medicinen, vil der komme både fysiske og psykiske reaktioner i varierende grad, og der kan gå måneder eller år, før disse ophørssymptomer er væk,” fortæller han.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Flere studier er udeladt

/

En række langtidsstudier er udeladt fra den nationale kliniske retningslinje for skizofreni, og det møder kritik fra en forsker. De udeladte studier viser, at folk klarer sig bedre uden medicin end med. Sundhedsstyrelsen overvejer at ændre praksis.

Af Gitte Rebsdorf

Som beskrevet tidligere i PsykiatriAvisen, så er fem studier udeladt i den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med depression.

Men nu viser det sig, at flere studier er udeladt. For også i den nationale kliniske vejledning for behandling af patienter med skizofreni er vigtige studier udeladt.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Udeladte studier kommer i spil

/

Fem studier, som er udeladt fra officielle vejledninger om behandling med SSRI, kommer nu i spil. Lægernes videnskabelige selskab, DSAM, vil medtage studierne i deres arbejde med en ny vejledning, hvor praktiserende læger kan søge faglig opdatering.

Af Gitte Rebsdorf

Praktiserende læger får måske mere viden om de alvorlige symptomer, der kan opstå ved ophør med SSRI, også kendt som lykkepiller.

Det sker efter at PsykiatriAvisen har beskrevet, hvordan fem forskningsstudier er udeladt fra de nationale kliniske retningslinjer, Patienthåndbogen og promedicin, som mange læger anvender, når de skal tage stilling til en behandling.

Men de udeladte studier vil nu blive inddraget i arbejdet med en ny klinisk vejledning om angst, depression og stress, som lægernes videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, står bag.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Læger er opmærksomme på seponeringssymptomer, siger formand for DSAM

//

En britisk undersøgelse har vist, at der er utilfredshed med lægers manglende viden om de symptomer, der kan opstå, når man forsøger at stoppe med SSRI, også kendt som lykkepiller. Men lægerne er opmærksomme på problemet, forsikrer Bolette Friderichsen.

Af Gitte Rebsdorf

Som beskrevet i sidste udgave af PsykiatriAvisen så ved læger for lidt om de langvarige og alvorlige symptomer, der kan opstå, når folk forsøger at stoppe med at bruge SSRI, også kendt som lykkepiller.

Men formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, Bolette Friderichsen, mener, de praktiserende læger er opmærksomme på problemet.

”Vi ved ikke, hvor stort problemet er i Danmark, men det må være frustrerende for dem, der oplever ikke at få den korrekte hjælp, og det er der grund til at tage alvorligt,” siger hun.

Den britiske undersøgelse er foretaget blandt mere end 700 brugere, og viser, at folk er vrede og frustrerede over ikke at blive taget alvorligt, og over ikke at kunne få hjælp til de skader, som medicinen har efterladt dem med.

En af deltagerne i undersøgelsen beskriver det således:

“Læger er simpelthen ikke opmærksomme på langvarige abstinenser, og er meget dårligt rustet til at hjælpe patienter med at komme ud af disse lægemidler.”

Men formanden for DSAM, der selv er praktiserende læge, opfordrer folk til på ny at henvende sig til deres læge.

”De er nødt til at gå tilbage til deres læge og sige, at de har brug for mere hjælp, og at de gerne vil følges tættere. Vi underviser hinanden, og vi er opmærksomme på problemet,” siger hun

Man lærer ikke noget af at spise en pille

Hele 93,5 procent af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de intet fik at vide om, at det kunne være svært at stoppe med medicinen, da den i sin tid blev udskrevet. Det, er der stor utilfredshed med, og en 48-årig deltager fra Danmark skriver, at medicinen kun bør gives samtidig med, at der advares om de mulige langsigtede skadelige virkninger, og at det kan være svært at komme ud af medicinen igen.

Mennesker, der får lykkepiller, skal have tilstrækkelig information om såvel bivirkninger som udtrapningssymptomer, og medicinen bør bruges så lidt, som  muligt fastslår formanden.

”Der skal naturligvis være tilstrækkelig information om medicinen i almen praksis, og hvis muligt skal man forsøge at gøre noget andet end at give medicin. Man lærer jo ikke noget af at spise en pille, og hvad så næste gang man får et slag i hovedet? Det er belastninger, der gør, at folk ryger ud i en depression. Nogle gange er folk dog så hårdt ramt, at det er nødvendigt, men medicin må aldrig stå alene,” siger hun.

Uden påvirkning fra industrien

Bolette Friderichsen peger videre på, at patienter, som er i langvarig behandling med medicin som udgangspunkt, får deres medicin vurderet mindst en gang årligt.

”De fleste vil gerne have mindre medicin, men det handler om, at finde det rigtige tidspunkt at trappe ned og ikke, når man skal skilles eller har fået et nyt job. Men patienterne kan få seponeringssymptomer  i en periode”, siger formanden for DSAM, som er lægernes fagvidenskabelige selskab.

Den britiske undersøgelse om lægers manglende viden om seponeringssymptomer peger videre på, at det kan være et problem, at praktiserende læger får viden fra lægemiddelindustriens konsulenter. Til det siger formanden for DSAM:

”Jeg er enig i, at vores oplæring primært bør komme fra kilder uden økonomisk interesse i medicinsalg.”

Bolette Friderichse  henviser i øvrigt til, at der er en ny klinisk vejledning på vej til de praktiserende læger om angst, depression og stress og bivirkninger og seponeringssymptomer ved SSRI og SNRI. DSAM forventer at have et udkast klar sidst på året.

Læs også:

https://www.psykiatriavisen.dk/2022/09/19/som-om-hjerne-og-krop-braender/

https://www.psykiatriavisen.dk/2018/03/07/ny-undersoegelse-misinformerer-mener-forskere/

Læger ved for lidt om lykkepiller, viser undersøgelse

/

En britisk undersøgelse blandt mere end 700 brugere af lykkepiller viser, at der er utilfredshed med lægers manglende viden om udtrapningsproblemer. Der er brug for kvalificeret hjælp til at stoppe med pillerne igen.

Af Gitte Rebsdorf

Selv om forskningen viser, at det kan give alvorlige udtrapningsproblemer at stoppe med lykkepiller, så er det tilsyneladende en viden, der ikke er nået frem til de læger og psykiatere, der udskriver medicinen.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Forening vil forandre psykiatrien

/

Psykiatriavisen.dk bliver fremover en del af en ny forening, der arbejder for et paradigmeskifte i psykiatrien

Af redaktionen

Det herskende biomedicinske paradigme i psykiatrien bør vige for nye tilgange. Det er et af hovedformålene for den nystiftede forening, PsykiatriAvisen S/I.

Når det biomedicinske paradigme må give plads for nye tilgange, skyldes det legitimitetsproblemer, og at mange problemer i psykiatrien fortsat er uløste.

  • Hver femte patient bliver genindlagt efter kort tid
  • Brugen af tvang er fortsat høj selv om der er tilført milliarder for at nedbringe den
  • Mennesker i psykiatrien dør tidligere end gennemsnittet, og mange bliver fanget i et medicinhelvede eller i værste fald dør de efter enten elektrochok eller høje doser af psykofarmaka
  • Mange børn og unge bliver diagnosticeret og medicineret med psykofarmaka uden sikker evidens eller viden om stoffernes langtidsvirkninger

Legitimitetsproblemerne er ikke alment kendt, for det er sjældent, at psykiatriske eksperter italesætter dem offentligt. Men det skete i 2008, hvor en tidligere førende psykiater, professor Tom Bolwig, skrev i Ugeskrift for Læger, at psykiatrien ingen ætiologi har, og at specialet ”trænger til et videnskabeligt gennembrud af de helt store.”

Dette gennembrud lader stadig vente på sig, og for nylig viste et forskningsprojekt, at teorien om den kemiske ubalance er aflivet.

FNog WHO har længe peget på, at der brug for et skifte af det biomedicinske paradigme i psykiatrien, hvor store befolkningsgrupper er udsat for en voldsom overmedikalisering og dehumaniserende indsatser.

FN og WHO peger videre på problemer med udbredt brug af tvangsforanstaltninger, som er velkendt herhjemme. Trods milliardinvesteringer er tvangen i Danmark fortsat høj. Omkring 5500 mennesker bliver hvert år udsat for tvang i psykiatrien, heraf et stigende antal børn og unge. Dette har imidlertid ført til kritik fra Rigsrevisionen.

I psykiatrien er omdrejningspunktet diagnoser og medicin, men når det samtidig er kendt, at der findes metoder, som langt bedre hjælper mennesker i psykisk nød, er det uforståeligt, at psykiatrien fortsætter som hidtil og endda til stadighed får tilført flere midler fra staten.

Psykiatriavisen.dk, som har eksisteret siden 2017, bliver en del af den nye forening og får sit eget frihedsbrev.

Læs mere om den nye forening ved at klikke her

Helt i orden at skælve, mener skuespiller

/

Det er helt i orden at være så bange, at man skælver, mener skuespiller Lotte Arnsbjerg, der er initiativtager til en konference om kunst, forskning og psykiatri.

Af Gitte Rebsdorf

Angst, vrede og glæde er tilstande eller følelser, der hører med til at være menneske, og det skal ikke gemmes af vejen, mener skuespiller Lotte Arnsbjerg, der står bag konferencen: Det er derfor jeg skælver

”I vores samfund er vi ikke gode til at rumme smerte og lidelse. Det skal vi være bedre til, for hvordan kan vi ellers leve? Mange frygter skrøbelighed, og når vi græder, får vi at vide, at det må vi ikke. Men det et er helt i orden at være ked af det eller så bange, at man skælver. Det er almenmenneskeligt, og er opstået, fordi man har oplevet noget, der har sat en ud af balance,” siger Lotte Arnsbjerg.

Kunst kan gøre os klogere

Mens psykiatrien arbejder med diagnoser, medicin og et fortravlet personale, så kan vi måske blive klogere på, hvad psykisk lidelse er, ved at inddrage kunsten i forskningens verden, og på den måde blive klogere på, hvordan man kan komme sig fra psykisk lidelse, påpeger Lotte Arnsbjerg.

”Samtlige oplægsholdere og kunstnere på programmet taler åbent og ærligt om, hvordan de selv skælver og har skælvet i deres liv, samt om hvordan kunsten har været en del af vejen ud af lidelsen og ind i et bedre liv,” skriver arrangøren.

”Jeg har hørt fra flere sider, at folk som har en samtale i psykiatrien har fået at vide, at man ikke arbejder med traumer, og at behandlingen er medicinsk. Det er meget problematisk, for behandlingen gør ikke andet end at lægge låg på, men det forsvinder de svære oplevelser ikke af,” siger Lotte Arnsbjerg.

Hun deltager på konferencen sammen med komponisten og musikeren Carman Moore i musikforestillingen, Pigen under vandet. Jazzmusikeren Carsten Dahl bidrager med en koncert, hvor han deler sin personlige fortælling om psykisk lidelse, og fra forskningens verden er Ph.d. i psykiatri Anders Sørensen med.

Tavshed er skidt

Håbet med konferencen er, at den kan være med til at gøre det nemmere at leve med det, der er svært.

”Jeg har ikke nogen opskrift på, hvordan man gør. Men når vi taler om det, og deler det med hinanden, bliver det lettere. Hvis ikke det smertefulde og det traumatiske får et udtryk, opstår der ubalance. Kunsten er et udtryk for det der er inde i mennesket. Den interesserer sig for det anderledes og det skæve, og den ser det ikke som en fejl, men undersøger og forsøger at komme tættere på.  Ikke med forklaringer eller ord men med sanselighed og musik,” siger Lotte Arnsbjerg.

Konferencen foregår den torsdag den 20. april på Kulturhuset Galaksen i Værløse

Læs mere her

Leif bad selv om ECT

/

Psykofarmaka virkede ikke, og derfor bad Leif Sørensen selv om at få ECT for at komme ud af en forfærdelig tilstand. Men ingen fortalte ham om bivirkninger, og i dag har han alvorlige hukommelsesproblemer efter ETC.

Af Gitte Rebsdorf

I august 2019 ruller en reportage om ECT over skærmen på dansk stats finansieret TV. I udsendelsen, Indefra med Anders Agger, kan seerne følge patienten Bo, der får ECT hver tredje uge, og som ifølge klinikchef på Psykiatrisk Center Ballerup, psykiateren, Louise Behrend Rasmussen, har rigtig god effekt af behandlingen.

Udsendelsen på Danmarks Radio, som er sendt flere gange, er blot en del af et nyt hype om ECT, hvor psykiatriske eksperter og andre meningsdannere maner billederne fra Gøgereden til jorden, og fortæller befolkningen, at ECT nærmest er en ny mirakelkur.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

1 2 3 9