Hvorfor avis om psykiatri

PsykiatriAvisen leverer viden, analyse og debat om psykiatri. Det er der brug for i en tid, hvor flere og flere mennesker får psykiske lidelser, og hvor der samtidig er strid om behandlingen.

Mange aktører i psykiatrien har økonomiske interesser på spil. Det gør billedet mudret og svært for det enkelte menneske at gennemskue. PsykiatriAvisen forsøger at give dig et klart billede af, hvad der foregår. Vi har stor viden om psykiatri, og vores mål er at komme så tæt på sandheden, som muligt. Når der kommer ny forskning eller nye undersøgelser, nøjes vi ikke med at informere om dette. Vi undersøger også, hvordan forskning og undersøgelser er blevet til, og hvem der har finansieret dem, ligesom vi forholder os kritisk til vores kilders interesser i området.

Medicinalindustrien står for en del af forskningen indenfor psykiatri. Der findes dog ingen opgørelser over, hvor stor en andel industrien finansierer. I 2014 fik professor Birte Glenthøj for eksempel 30 millioner kroner af Lundbeckfonden til forskning i skizofreni. Industrien donerer ikke alene mange millioner kroner til forskning. Den er også flyttet helt ind i maskinrummet hos offentlige myndigheder, og har indgået partnerskaber med disse.

Psykiske lidelser er et stigende problem i vores samfund. Fra 1990 til 2010 er den psykiatriske sygdomsbyrde vokset med 37 procent. (1) Psykiske lidelser udgør 25 procent af sygdomsbyrden og er dermed den største sygdomsbyrde overgået af kræft og kredsløbssygdomme. De samlede omkostninger ved psykisk sygdom er estimeret til 55 mia. kr. årligt i Danmark. De direkte omkostninger til behandling udgør kun ca. 10 %. Hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensionering, langvarigt sygefravær og nedsat individuel arbejdsevne. (2)

Det er et mål for PsykiatriAvisen at være med til at udvikle og forbedre den psykiatriske behandling til  gavn for de mennesker, der havner der. Men også til gavn for samfundet. Ambitionen er gennem journalistik at pege på nye løsninger.

Psykiatriavisen er et journalistisk produkt, der er skrevet og redigeret ud fra journalistiske principper. Den undersøgende journalistik bliver lavet i et samarbejde mellem forskellige faggrupper. Vi er medlemmer af pressenævnet. Psykiatriavisen er uafhængig af økonomiske interesser.

Noter:

  1. Tal til psyken
  2. Tal til psyken 2016
Gå tilToppen