Browse Category

Forskning

Britiske forskere vil undersøge ECT

/

For første gang nogensinde vil en international undersøgelse afdække, om og hvordan ECT virker.

Af Gitte Rebsdorf

Selv om ECT, også kendt som elektrochok, har været brugt i omkring 80 år, så mangler der viden om, hvordan behandlingen virker, og om den reelt virker. Derfor har en række britiske forskere med professor John Read fra University of East London i spidsen sat sig for at undersøge, hvilke erfaringer patienterne har med denne behandling.

”Når vi hører om ECT er det som udgangspunkt psykiaterne, der fortæller om, hvordan behandlingen virker, men det er vigtigt, at høre patienterne selv,” siger han.

Herhjemme betegner førende psykiatere ECT behandling som en sikker og skånsom behandling.

”Men der mangler ordentlig og pålidelig forskning på området, så der er ikke forskningsmæssigt belæg for at konkludere at behandlingen er sikker og skånsom,” mener John Read.

Hjælp til undersøgelse

Undersøgelsen foregår online, og tager omkring 30-40 minutter. Skulle der være patienter, som ikke selv er i stand til at gennemføre undersøgelsen er den desuden åben for pårørende og venner.

”Vi er klar over, at de patienter, som har det dårligst, kan have svært ved at deltage, og det er naturligvis en begrænsning, som vi forsøger at kompensere for,” siger den britiske psykolog og professor John Read.

Herhjemme er brugen af ECT ifølge Avisen Danmark steget med 23 procent i løbet af fem år. Fra  2018 og frem til 2023 er antallet af behandlinger således steget fra cirka 24.000 behandlinger til godt 29.500 behandlinger om året.

PsykiatriAvisen foretog sidste år en spørgeskemaundersøgelse blandt 17 medlemmer af facebookgruppen, Samtalerummet. Denne journalistiske undersøgelse viste, at alle 17 deltagere i undersøgelsen havde hukommelsesproblemer, og at hukommelsesproblemerne var af alvorlig karakter.

I den britiske undersøgelse, som forventes at have mindst 1000 deltagere, kigger forskerne på, hvordan behandlingen virker, på hvilke bivirkninger der er, og på hvilke informationer, der er givet forud for behandlingen.

Alle personer over 18, som har modtaget ECT for mere end 4 uger siden, kan deltage i undersøgelsen, som er anonym.

Hvis der er spørgsmål, kan professor John Read kontaktes på email:  john@uel.ac.uk

Det er muligt at tilgå undersøgelsen ved at klikke på dette link:

https://uelpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_57KmQWiynXIhMNw [uelpsych.eu.qualtrics.com]

Læs også artiklen: Får befolkningen sandheden at vide om ECT

Flere studier er udeladt

/

En række langtidsstudier er udeladt fra den nationale kliniske retningslinje for skizofreni, og det møder kritik fra en forsker. De udeladte studier viser, at folk klarer sig bedre uden medicin end med. Sundhedsstyrelsen overvejer at ændre praksis.

Af Gitte Rebsdorf

Som beskrevet tidligere i PsykiatriAvisen, så er fem studier udeladt i den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med depression.

Men nu viser det sig, at flere studier er udeladt. For også i den nationale kliniske vejledning for behandling af patienter med skizofreni er vigtige studier udeladt.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.