Forening vil forandre psykiatrien

20. april 2023

Psykiatriavisen.dk bliver fremover en del af en ny forening, der arbejder for et paradigmeskifte i psykiatrien

Af redaktionen

Det herskende biomedicinske paradigme i psykiatrien bør vige for nye tilgange. Det er et af hovedformålene for den nystiftede forening, PsykiatriAvisen S/I.

Når det biomedicinske paradigme må give plads for nye tilgange, skyldes det legitimitetsproblemer, og at mange problemer i psykiatrien fortsat er uløste.

 • Hver femte patient bliver genindlagt efter kort tid
 • Brugen af tvang er fortsat høj selv om der er tilført milliarder for at nedbringe den
 • Mennesker i psykiatrien dør tidligere end gennemsnittet, og mange bliver fanget i et medicinhelvede eller i værste fald dør de efter enten elektrochok eller høje doser af psykofarmaka
 • Mange børn og unge bliver diagnosticeret og medicineret med psykofarmaka uden sikker evidens eller viden om stoffernes langtidsvirkninger

Legitimitetsproblemerne er ikke alment kendt, for det er sjældent, at psykiatriske eksperter italesætter dem offentligt. Men det skete i 2008, hvor en tidligere førende psykiater, professor Tom Bolwig, skrev i Ugeskrift for Læger, at psykiatrien ingen ætiologi har, og at specialet ”trænger til et videnskabeligt gennembrud af de helt store.”

Dette gennembrud lader stadig vente på sig, og for nylig viste et forskningsprojekt, at teorien om den kemiske ubalance er aflivet.

FNog WHO har længe peget på, at der brug for et skifte af det biomedicinske paradigme i psykiatrien, hvor store befolkningsgrupper er udsat for en voldsom overmedikalisering og dehumaniserende indsatser.

FN og WHO peger videre på problemer med udbredt brug af tvangsforanstaltninger, som er velkendt herhjemme. Trods milliardinvesteringer er tvangen i Danmark fortsat høj. Omkring 5500 mennesker bliver hvert år udsat for tvang i psykiatrien, heraf et stigende antal børn og unge. Dette har imidlertid ført til kritik fra Rigsrevisionen.

I psykiatrien er omdrejningspunktet diagnoser og medicin, men når det samtidig er kendt, at der findes metoder, som langt bedre hjælper mennesker i psykisk nød, er det uforståeligt, at psykiatrien fortsætter som hidtil og endda til stadighed får tilført flere midler fra staten.

Psykiatriavisen.dk, som har eksisteret siden 2017, bliver en del af den nye forening og får sit eget frihedsbrev.

Læs mere om den nye forening ved at klikke her

6 Comments

 1. Super initiativ Gitte og co.

  Personligt er jeg stærk modstander af såvel tvang som psykofarmaka.

  Men jeg mener ikke at vi kan se bort fra, at ubalancer i hjernens kemi og funktioner i det hele taget, også kan spille ind, når vi taler om ” psykisk sygdom/ symptomer”, heling m.v.

  Fordi vi idag er udsatte for ufatteligt mange påvirkninger, både qua vores personlige valg og livsstil, men også fra et massivt overforbrug på verdensplan.

  Men mere herom ved en anden lejlighed 🌻.

 2. Hvor er jeg dog taknemmelig for at PsykiatriAvisen bliver en del af en ny Forening jeg helt sikkert vil putte mine penge i form af tilmelding, af mange årsager. Bl.a. fordi nedenstående vanvid bør ophøre.

  PSYKIATRRIENS FUNDAMENT ER PENGE, MAGT, GRÅDIGHED OG BEDRAG.

  Hvor forsvinder psykiatri-milliarderne i realiteten hen og for hvis skyld skal vi have en psykiatriplan??

  Nedenstående to parter svare mig eksakt på: “Da jeg var indlagt på et af Region Syddanmarks Psykiatrisygehuse sept. 2021, var der så mange stk. personaler de i bogstaveligste forstand var ved at falde over hinanden”.

  Samtlige faktorer, der er redegjort for i nedenstående to svar, er sten sikkert kommet for at blive, med eller uden de påtænktænkte psykiatri-milliarder.

  Svar ved speciallæge i psykiatri og medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab, Mikkel Rune Vossen Rasmusen okt. 2021:

  “Det kan godt virke sådan specielt ved vagtskifte og derfor snyde lidt. Der er både studerende, deres vejledere, folk der sidder rundt omkring bundet til dokumentationsopgaver, fordi administration og IT systemer er blevet så indviklet at man er nødt til, at tage kolleger helt ud af plejen og nogen sidder i overtid og dokumenter fra vagten der allerede er slut, der kan være arbejdsmiljørepræsentanter, vagtplanlægger, eksterne konsulenter og selve overleveringen fra det ene vagthold til det andet. Og når de alle sammen går videre til deres opgaver så er der blot 3 eller 4 plejepersonale tilbage og af disse kan en eller to være så nye i faget der ikke kan forventes en hel arbejdsdags indsats på lige fod med de erfarne medarbejdere”.

  Indentisk svar ved Psykiatri-Listen okt. 2021:

  “Det kan godt snyde lidt. Ofte møder jeg selv ind til en vagt hvor jeg næsten ikke kan finde en stol og tænker til mig selv – hvem er dog alle disse mennesker? Men så finder jeg ud af hen ad vejen at der er studerende, deres vejledere, folk der sidder rundt omkring bundet til computer opgaver fordi administration og IT systemer er blevet så indviklet at man er nødt til at tage kolleger helt ud af plejen, der kan være arbejdsmiljørepræsentanter vagt planlægger, eksterne konsulenter oma og når de alle sammen fordamper til deres specielle roller så er der blot 3 eller 4 aktulle plejepersonale tilbage og af disse kan en eller to være så ny i faget der ikke kan forventede en hel arbejdsdag indsats på lige fod med de erfarne medarbejdere”.

  Summar Summarum – et system der er til for systemets helt egen skyld.

  “Den danske psykiatri er dyr” ved psykolog Jonas Vennikke Ditlevsen:

  https://drive.google.com/file/d/1ttcVAjYmcjuPjYaHvjySpH5wOyIBXbe4/view?usp=share_link

  Mvh Claudia Vincent Hochow

 3. Tilføjelse til tidl. svar:

  Et paradigme er angiveligt “videnskabeligt funderet” – og i denne forbindelse, som nævnt ” biomedicinsk”.

  Jeg ser dog nødigt dette paradigme blot afløst af et nyt paradigme, for det grundlæggende problem er den magt fagfolk og politikere udøver, både direkte ( lovgivning og tvang), men også qua deres autoritet, som mange ikke stoler nok på sig selv eller reelt har selvindsigt og viden nok, til at se igennem.

  Her hjælper det intet blot at beslutte sig for at trække den næste teori/ videnskabelige tese ned over alle fagfolk, politikere og hele befolkningen!.
  Lad os udvikle os som individer og respektere vores forskellige behov, uden at risikere at blive trukket ind i og forsøgt fastholdt i psykiatriske ideologier.

  Vi er mange i det danske samfund, som altid har været bevidste om hvor destruktiv psykiatrien er for menneskelig udvikling, individuel tænkning og følelsesmæssig intelligens, men er altid blevet negligeret fordi vi ikke har ” de rette uddannelser”!.

  Vi er aldrig taget med på råd, vi har ikke måttet bidrage med vores faglige og personlige viden og erfaringer.

  Jeg bryder mig helt generelt ikke om det psykiatriske system fordi bestemte faggruppers faglige arrogance har taget en magt, som udelukker alle andre med hjerte og erfaringer.

  Jeg er ærligt talt træt af at føle mig alene i arbejdet for et bedre samfund, hvor flertallet blindt følger autoritets udlægning af sundhed og sygdom og helbredelse.

  Jeg er særligt træt, fordi jeg selv er tvunget til at leve med de handicap og traumer selv samme autoriteter har påført mig personligt, qua deres faglige og menneskelige overgreb og fejlbehandlinger – selv nu 21 år efter.

  • Selv tak:-) Vi håber at kunne samle alle interesserede til et møde inden alt for længe og kommer med nyt herom engang i juni. mvh Gitte, PsykiatriAvisen S/I

Skriv et svar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PsykiatriAvisen har brug for din støtte

…så hvis du synes vores journalistik er vigtig, beder vi dig købe et abonnement

Læs mere >

Er psykiatrien med til at fremme vold og overfald?

Foredrag

Vil du bestille et foredrag om psykiatri så læs mere

Forrige opslag

Helt i orden at skælve, mener skuespiller

Næste opslag

Mangelfuld information om ECT

Seneste fra Nyheder

Gå tilToppen

Don't Miss