SDU har indgået ulovlig kontrakt med EMA

Klinisk Farmakologi på Syddansk Universitet, SDU, har indgået en ulovlig kontrakt med Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Aftalen  betyder, at forskere har fået mundkurv på.  Sådanne aftaler risikerer at gå ud over folkesundheden, vurderer ekspert.

Af Gitte Rebsdorf

Forskerne på Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet, SDU kan ikke frit udtale sig om deres forskning. Det er konsekvensen af en kontrakt, de har indgået med Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, fremgår det af en aktindsigt, PsykiatriAvisen har fået.

Kontrakten, som har til formål at undersøge to lægemidler, er i strid med dansk lovgivning, vurderer to eksperter, som har vurderet dokumenterne i den 208 sider lange aktindsigt. Klinisk Farmakologi har i en fortrolighedsklausul, som fremgår af kontraktens bilag 1, artikel 2.9, skrevet under på, at de afgiver alle rettigheder til deres resultater. I stedet får EMA rettighederne til forskningsresultaterne.

Det er en klar overtrædelse af forvaltningslovens paragraf 27. Her fremgår det, at der kun er tavshedspligt i de tilfælde, som er foreskrevet i loven. Man kan ikke aftale sig til en yderligere tavshed, fastslår Sten Schaumburg-Müller, professor på juridisk institut på Syddansk Universitet, SDU.

– Vi har regler i dansk ret, der regulerer offentligt ansattes rettigheder og pligter. Man kan ikke aftale sig ud af loven og for eksempel aftale, at jeg hugger 100.000 kroner eller holder hemmelig, hvad jeg laver. Aftalen er efter min bedste vurdering ulovlig, siger han.

De to lægemidler, som Klinisk Farmakologi skal undersøge er det smertestillende middel, diclofenac, der bliver solgt som Voltaren, samt  hydroxyzin eller Atarax, der bliver brugt mod angst og uro.

Hårrejsende 

Professor emeritus ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Heine Andersen, er enig i, at aftalen er ulovlig. Han har beskæftiget sig indgående med forskning og forskningsfrihed, og han har blandt andet skrevet bogen, Forskningsfrihed – ideal og virkelighed. Han er rystet over ordlyden i kontrakten.

– Det er hårrejsende, at man skriver under på at afgive rettighederne til sit forskningsmateriale. Vi har ytringsfrihed, og vi har forskningsfrihed, så der er noget helt principielt galt. Det fremgår af kontrakten, at forskerne ikke selv må publicere deres resultater hverken mundtligt og skriftligt. Men det er i strid med forvaltningsloven at pålægge offentligt ansatte sådanne tavshedsklausuler. Aftalen er også i strid med Universitetsloven, siger han og henviser til paragraf 2 stykke 2 og 3.

Her fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed, og at forskningsresultaterne skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund, påpeger professor Sten Schaumburg-Müller:

– Ifølge Universitetsloven skal forskere støttes til at deltage i den offentlige debat, således at samfundet får gavn af den opnåede viden. At begrænse forskeres ytringsfrihed på den måde, som det fremgår af kontrakten er i strid med intentionen i loven, siger han.

Aftalen mellem SDU og EMA er underskrevet af professor Jesper Hallas fra Klinisk Farmakologi og Farmaci på SDU. Han erkender, at der er tale om en fejl.

– Det er en uskik, at EMA laver den slags betingelser, men vi var ikke kommet med, hvis ikke vi havde accepteret dette. Desuden har EMA jo ikke interesser i sagen på samme måde som en producent har, siger Jesper Hallas.

Tæt forbindelse til industrien

Men selv om EMA ikke er lægemiddelproducent, har agenturet alligevel tætte forbindelser til industrien. EMA henter omkring 70 procent af sin finansiering fra gebyrer fra medicinalindustrien. Det sker samtidig med, at EMA fungerer som en myndighed, der skal godkende og overvåge lægemidler på europæisk plan. Denne sammenblanding af interesser har tidligere været genstand for kritik, og tilbage i 2011 besluttede Europa-Parlamentet, at EMAs finansieringsform skulle belyses i en rapport. SFs EU parlamentariker, Margrete Auken mener, at afhængigheden af industrien er problematisk.

– Det er en fejlkonstruktion hos EMA, at de er afhængige af gebyrer fra Novo, Lundbeck osv. Når det er sådan, er der en risiko for, at det er nemmere for de virksomheder, som bidrager med gebyrer, at få godkendt deres produkter. Det er ikke nogen lykkelig konstruktion, og derfor bør EMA have faste bevillinger fra EU, som sikrer, at der ikke opstår interessekonflikter, siger Margrete Auken.

Klinisk Farmakologi har fået omkring 600.000 kroner for, at undersøge de to lægemidler. Atarax, der bliver brugt mod angst og uro, kan forårsage hjerterymteforstyrrelser, der kan have dødelig udgang. Derfor indskærpede EMA i 2015 brugen af det.

– Vi skal undersøge, hvordan EMAs advarsler virker, og undersøge om forbruget flytter sig til andre produkter, der måske er lige så problematiske, siger Jesper Hallas.

Demokrati og fri debat i fare

De akter, som PsykiatriAvisen har fået, viser, at Klinisk Farmakologi på SDU indenfor en femårig periode fra 2013- 2017 har fået bevillinger fra forskellige myndigheder, medicinalvirksomheder og fonde som: Amgros I/S, Leo Pharma A/S og Astellas Pharma B.V. Langt størstedelen af pengene kommer fra private donationer.

Det er ikke enestående. Danske universiteter henter i stigende grad deres finansiering fra eksterne partnere frem for fra offentlig finansiering. Tilbage i 1970-erne kom kun en lille del af universiteternes finansiering fra eksterne midler. I dag henter universiteterne omkring 45 procent af deres midler fra fonde eller erhvervsliv. På Sundhedsvidenskaberne er tallet helt oppe på 60-70 procent. Men den udvikling er et problem for den frie forskning, mener Heine Andersen.

– En forudsætning for at vi kan have et demokrati og en fri debat er, at forskerne har det bedst mulige faglige grundlag at udføre deres arbejde under, siger han og uddyber:

– For at forskningen skal have troværdighed, så skal forskerne have fuld rådighed over data, og alle skal have adgang til at kontrollere data, så man undgår videnskabelig uredelighed.

Sagen om den ulovlige tavshedsklausul på Klinisk Farmakologi er kommet frem, fordi PsykiatriAvisen forgæves har forsøgt at få et interview med en førende farmakolog, der hidtil har udtalt sig kritisk om bestemte lægemidler.

Tavs i flere år

I juli 2018 henvendte PsykiatriAvisen sig til professor og forskningsleder ved Klinisk Farmakologi og Farmaci, Kim Brøsen for at få et interview om, hvordan psykofarmaka virker. Men han afslog at give interview.

Kim Brøsen har som farmakolog og professor vigtig viden om lægemidler, og i 2005 udtalte han sig om psykofarmaka i forbindelse med, at en ung kvinde på 32 år, Luise Hjerming Christensen, døde efter at have fået en cocktail af forskellige typer psykofarmaka.

– Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hun fik de kramper, som hun døde af, fordi hun fik flere forskellige slags medicin mod sin sindssygdom, sagde Kim Brøsen dengang til Nyhedsavisen.

Men siden har forskningslederen forholdt sig tavs om emnet. Og i en mail den 20. juli 2018 skrev han således til PsykiatriAvisen:

Tak for de supplerende oplysninger, som ikke ændrer ved min beslutning om ikke at tilbyde min hjælp. Jeg vil foreslå, at du henvender dig til en rigtig psykiater, for eksempel min kollega Poul Videbech i Glostrup. Han er meget klogere på det felt, end jeg er, og han er god til pressen og til journalister.

Betalt for at holde mund?

Modviljen mod at informere og give interview om psykofarmaka kan hænge sammen med, at  Klinisk Farmakologi har skrevet under på en ulovlig tavshedsklausul i deres aftale med EMA, vurderer speciallæge,  Mats Lindberg fra netværket, Læger uden Sponsor.

– Når man indgår sådanne aftaler, mister man sin uafhængighed, og så kan man være nødt til at give sig selv mundkurv på. I det konkrete tilfælde vil EMA tilsyneladende selv bestemme, hvem der skal informeres, og hvordan der skal informeres. Det gør de i så fald formentlig for at beskytte lægemiddelvirksomhederne, siger Mats Lindberg.

Professor Heine Andersen er enig:

– Kontrakten kan dæmpe forskernes lyst til at kommunikere. De frygter måske at komme til at sige for meget, så de risikerer at miste den næste kontrakt.

Skader folkesundheden

Konsekvenserne af aftalen mellem Klinisk Farmakologi på SDU og EMA kan være alvorlige. For når forskningsfriheden er begrænset, kan det betyde, at befolkningen ikke får sandheden at vide om, hvordan psykofarmaka virker, vurder Heine Andersen.

– Hvis forskerne fandt ud af, at der var bivirkninger ved de lægemidler, de undersøger, har de med denne aftale afskåret sig fra at publicere disse resultater. Det er en meget alvorlig begrænsning, der kan medføre risici for folkesundheden, og som er undergravende for forskningsfriheden og for vores demokrati, fastslår han.

Det er nu mere end 13 år siden, at Luise Hjerming Christensen døde. Hendes mor, Dorrit Cato Christensen er ikke overrasket over, at en ekspert, der tidligere har udtalt sig kritisk om psykofarmaka, nu forholder sig tavs, efter at Klinisk Farmakologi og Farmaci på SDU har indgået en kontrakt med en tavshedsklausul. For det er sådan, at medicinalindustrien arbejder, siger hun:

– Industrien tager de mest anerkendte forskere og psykiatere, som man  betaler for at udføre forskning. Det er smart af industrien. Men etikken har lidt et knæk. Befolkningen tror, at læger og videnskabsfolk opfører sig etisk korrekt, og udfører uvildig forskning. Men sådan forholder det sig ikke altid længere.

 

Denne artikel er en del af dokumentaren, De skjulte dødsfald, som PsykiatriAvisen bringer mandag den 25. marts.

PsykiatriAvisen kan dokumentere:

 • Antallet at psykiatriske dødsfald er mørklagte, og kommer kun frem efter mange spørgsmål til sundhedsministeren.
 • Toneangivende psykiatere og en farmakolog misinformerer om psykofarmaka
 • Psykiatrisk forskning er mangelfuld og påvirket af medicinalindustrien
 • En førende farmakolog, der hidtil har udtalt sig kritisk om psykofarmaka, er blevet tavs og vil ikke længere udtale sig om disse lægemidler
 • Det viser sig, at den afdeling på SDU, hvor han arbejder, har indgået en kontrakt med en ulovlig tavshedsklausul.
 • Tavshedsklausulen betyder, at forskere har fået mundkurv på.

 

4 Comments

 1. Det er forkasteligt hvad de firmaer, som tjener styrtende på, at producere og sælge livsfarlige medikamenter, tillader sig at udsætte borgere for.
  Eksemplet med den unge Luise er forfærdeligt.( Jeg har læst bogen, som hendes mor har skrevet, og jeg græd for denne kvinde ).
  Og andre, der som hun har været udsat for sygeliggørelse, tvangsbehandling og fejlbehandling i psykiatrien, og som er blevet tvangsmedicinering er også ekstra udsatte for livstruende virkninger af psykofarmaka.
  Tvangsbehandling skal være ulovlig, og er det for så vidt allerede i mange tilfælde.
  Før tvangsbehandling – og medicinering iværksættes, skal alle andre muligheder afprøves, men det sker jo ikke.!
  Fordi de tiltag som er nødvendige, IKKE accepteres som brugbare i det regi, hvor tvang foregår.!

  Jeg vil til evig tid, være fortaler for at intet menneske, som ikke er til fare for andre,må udsættes for den sygeliggørelse og mangel på indsigt og basal viden om årsag og virkning på psykologiske og fysiologiske områder, som personale i psykiatrien udviser, og agerer i forhold til.

  Jeg taler af personlig erfaring, og VED at den fordummelse, som industrien, de ansatte og politikerne bidrager med gennem deres handlinger er et kæmpe -mæssigt sundhedsproblem.
  Og tillige et økonomisk problem for danskerne, for det koster kassen at fylde medicin i borgere, som ikke har behov for medikamenter, men derimod viden om sundhed og eksistentielle problemers opståen og løsninger på at komme godt igennem livskriser eller psykiske problemer.
  Tilmed er de der gøres tavse og i mange tilfælde syge,med bevidsthedsrøvende stoffer, ikke i stand til at forsvare sig mod overgrebene eller at ytre sig. Så også ytringsfriheden er forhindret, og vanskeliggjort.
  Nøjagtigt som det ser ud til kan være tilfældet i forholdet mellem forskere og de der betaler.
  Jeg synes oprigtigt, at enhver valgberettiget til førstkommende valg skal foretage en grundig research vedrørende politikernes holdninger til berøvelse af ytringsfrihed, fri vilje og valg af behandling, i tilfælde af sygdom eller livskriser.
  Mange vil blive overraskede over resultatet, for så vidt vides går ingen af de idag fungerende politikere og partier ind for at afskaffe tvangsmedicinering.

 2. Fantastisk artikel, som jeg først nu er blevet opmærksom på. Sikke et arbejde, du gør, Gitte Rebsdorf, hatten af. Men hvor er det sørgeligt, at disse ting ikke når ud til den brede offentlighed, for råddenskaben er jo gennemgribende.

  Er det mon noget, Ombudsmanden kan gribe ind i? Eller Ankestyrelsen? For i mine øjne er det jo kriminelt at narre befolkningen på den måde.

  Også de mange offentligt-private forskningsprojekter og såkaldte “konsortier” mørklægger ofte metoder og resultater – med henvisning til “forretningshemmeligheder”. Det er sørgeligt og meget bekymrende.

  Heine Andersens bog “Forskningsfrihed” kan anbefales som supplerende læsning om, hvor korrumperet forskningen er herhjemme.

 3. Hov – jeg kan se, at du faktisk selv henviser til Heine Andersen i artiklen. Det havde jeg lige overset – sorry.

 4. Efter Psykiatriens Dilemma, transscriberede jeg:

  Professor i farmakologi ved SDU Kim Brøsen udtaler i den første udsendelse på DR fra 13. maj 2019: Fra 21 minutter:
  Vedrørende polyfarmaci (mere end ét lægemiddel til samme lidelse):

  Om psykofarmaka:
  “Det gælder generelt, at når man giver flere lægemidler, så er  summen af bivirkninger jo større.
  Nogle gange kan stoffernes uheldige virkninger forstærke hinanden.”
  Dette kaldes interaktion.

  Om stoffer mod schizofreni:
  “Hvis du behandler en schizofren patient med 2, 3 eller flere forskellige schizofrenimidler, og du for dem alle giver den maks tilladte dosis, så svarer det i virkeligheden til at du giver en firedobbelt dosis af ALLE stofferne.”

  “Så det at give behandlingsdosis af flere forskellige schizofrenimidler er en slags kamoufleret måde at give en overdosis på.”
   
  “Det er bare en måde at omgå at man giver højere tilladte dosis af det enkelte.”

  Her er udsendelsen:

  https://www.dr.dk/tv/se/psykiatriens-dilemma/psykiatriens-dilemma-2/psykiatriens-dilemma-en-livsfarlig-cocktail-1-3#!/

  Jeg spurgte efterfølgende Kim Brøsen, om han ville vidne i en retssag om psykofarmaka.
  Jeg har INTET hørt!

Skriv et svar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PsykiatriAvisen har brug for din støtte

…så hvis du synes vores journalistik er vigtig, beder vi dig købe et abonnement

Læs mere >

Hvad er skizofreni? Læs det sidste af psykolog Erik Platz indlæg

Foredrag

Vil du bestille et foredrag om psykiatri så læs mere

Forrige opslag

Fagfolk er uenige om ECT

P.J.L Laurens [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Næste opslag

De skjulte dødsfald

Seneste fra Artikler

Kritik af medicin skaber angst

Reaktionerne kan ofte være voldsomme, når der er debat om behandling med psykiatrisk medicin. Det er der en god forklaring på, mener

Flere studier er udeladt

En række langtidsstudier er udeladt fra den nationale kliniske retningslinje for skizofreni, og det møder kritik fra en forsker. De udeladte studier

Udeladte studier kommer i spil

Fem studier, som er udeladt fra officielle vejledninger om behandling med SSRI, kommer nu i spil. Lægernes videnskabelige selskab, DSAM, vil medtage
Gå tilToppen

Don't Miss