Viden, analyse og udvikling

Psykiater: Psykofarmaka bliver brugt forkert

Psykofarmaka er invaliderende, og bør kun bruges i små mængder i en kort periode, mener en af Europas førende psykiatere, David Healy.  I Danmark ender tusindvis af sindslidende som førtidspensionister samtidig med, at forbruget af disse lægemidler er steget.

Af Gitte Rebsdorf

Mens danske psykiatere kræver flere ressourcer til psykiatrien, så peger en af Europas førende psykiatere på, at det er selve behandlingen, der er problemet i psykiatrien.

Psykofarmaka er ligesom andre lægemidler giftige og invaliderende, og de bør kun bruges i små doser i en kort periode. Det mener den britiske psykiater, professor David Healy fra Bangor University, i Wales.

– Hvis du har en alvorlig psykisk sygdom, kan disse lægemidler være hjælpsomme. Men det er ikke sundt at bruge dem i længere tid, og man skal vide, hvordan man bruger dem. Folk bør have en lav dosis, og kun når de har brug for det. Der er ikke nogen, der skal være på en høj dosis, siger David Healy og uddyber:

– Der er en tendens til at ordinere høje doser ud fra den logik, at hvis en lav dosis virker, så vil en høj virke bedre. Eller hvis en lav dosis ikke virker, så vil en høj dosis virke. Men det er forkert. Hvis patienten udvikler bivirkninger, vil der ofte blot blive givet nogle nye piller mod disse bivirkninger. Men hvis jeg forgifter dig, så er der ingen anden behandling, der kan afhjælpe det.

 

Psykofarmaka bruges i årevis

Herhjemme er professor Peter Gøtzsche, der igennem mange år har specialiseret sig i at kigge forskningen efter i sømmene i såkaldte systematiske oversigter, enig. Han har indhentet unikke tal fra Danmarks Statistik, som endnu ikke er offentliggjort, og disse data viser netop, at såvel antipsykotiske som antidepressive lægemidler bliver brugt i langvarig behandling.

– Forskningen viser klart to ting, at mange patienter er i langvarig behandling med psykofarmaka, og at det gør det sværere for dem at fungere. Hvad der for nogen måske kan være en hjælp i en akut situation vil på lang sigt forhindre folk i at arbejde og have et almindeligt liv, siger han.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen bekræfter, at psykofarmaka bliver brugt i mange år. Omkring 100.000 danskere bruger således depressionsmedicin i mere end tre år, viser en opgørelse fra styrelsen, der dog betoner, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed.

Udenlandske undersøgelser peger i samme retning. En britisk undersøgelse fra 2018 foretaget af John Read og James Davies viser således, at halvdelen af de mennesker, der tager depressionsmedicin, tager dem i mere end to år.

Læs også artiklen: Millioner ramt af udtrapningsproblemer.

At der er en sammenhæng mellem psykofarmaka og invalidering kan også ses  ved, at mange sindslidende ender på en offentlig forsørgelse som førtidspension.

Sindslidende ender på førtidspension

Antallet af sindslidende, som ender på førtidspension er således fordoblet i en tiårig periode fra 4024 personer i år 2000 til 8812 personer i år 2010. Det viser tal PsykiatriAvisen har indhentet fra Ankestyrelsen og STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Denne udvikling sker samtidig med, at der har været en stigning i brugen af psykofarmaka. Se tabel her

En større andel af den danske befolkning får psykofarmaka, og medicinen anvendes over en længere periode, fremgår det af Tal til Psyken, som er udarbejdet af Psykiatrifonden.

Tallene, som PsykiatriAvisen har indhentet viser videre, at psykiske lidelser er den af i alt 10 lidelser, hvor flest ender på førtidspension.

Det overrasker hverken David Healy eller Peter Gøtzsche.

– Vi ved, at et stigende forbrug hænger sammen med et stigende antal førtidspensionister i alle lande, hvor denne sammenhæng er undersøgt. Hvis disse lægemidler var gavnlige, ville vi jo se det modsatte, at der ville blive færre førtidspensionister, siger Peter Gøtzsche.

David Healy er enig.

– Da vi begyndte at bruge psykofarmaka i begyndelsen af 1960erne talte vi om, at disse lægemidler var meget invaliderende, og at de kun var for de allermest syge. I løbet af 1990erne steg forbruget voldsomt, også blandt børn. Men disse lægemidler er lige så invaliderende nu som dengang. Folk bliver apatiske og mister deres evne til at interessere sig for livet. Folk kan ikke arbejde, og de bliver ofte ikke gift og får børn, siger David Healy.

Så mens Dansk Psykiatrisk Selskab kræver flere sengepladser og flere midler til psykiatrien, peger eksperter altså på, at det er selve behandlingen i psykiatrien den er gal med.

At der er noget galt med behandlingen i psykiatrien ses ved, at knap en fjerdedel af samtlige indlæggelser i psykiatrien er genindlæggelser inden for 30 dage. Det viser en analyse fra Sundheds-og Ældreministeriet.

Formanden for Dansk Psykiatriske Selskab, Gitte Ahle mener, at de mange genindlæggelser i psykiatrien hænger sammen med for få midler, og hun udtalte følgende til Danmarks Radio i forbindelse med valgkampen tidligere på året:

– Vi er nødt til at svinge pendulet tilbage og sige, at vi har behov for nogle flere sengepladser for at få ro på og stabiliseret systemet. Når der så er kommet ro på, har vi måske ikke behov for alle de sengepladser, og så kan nogle af dem nedlægges igen, siger Gitte Ahle.

Problematisk forskning

Den forkerte brug af psykofarmaka hænger sammen med et grundlæggende problem i psykiatrien, påpeger den britiske professor, der har skrevet flere kritiske bøger om psykiatri.

Forskningen på området er i udpræget grad foretaget af medicinalindustrien, som lever af at fremstille og sælge disse lægemidler. Denne forskning danner grundlag for brugen af disse lægemidler, og for de officielle retningslinier, herunder også de såkaldte Nice Guidelines, der bliver udarbejdet af myndighederne.

Den lægemiddelfinansierede forskning har vist sig ikke altid at være pålidelig, og da der samtidig ikke er adgang til de underliggende data, som forskningen bygger på, er der et alvorligt problem, påpeger David Healy.

– Når EMA, (red.: Det Europæiske Lægemiddelagentur) godkender lægemidler får de ikke mulighed for at se de underliggende data. Og dem, der skriver retningslinierne, ser heller ikke de underliggende data.

 

Patienter er eksperter

David Healy peger videre på, at der er sket en kulturændring i psykiatrien fra at man observerede, hvilken effekt disse lægemidler havde på mennesker til nu blot at følge de officielle retningslinier og kliniske forsøg. Det er en uheldig udvikling, mener han.

– Psykiaterne ordinerer disse lægemidler, fordi anvisningerne siger det. Kulturen har ændret sig fra at man ser på, hvad der sker med patienterne, når man giver dem disse midler, til at man blot følger det, der står i retningslinierne, siger han.

I psykiatrien er der desuden den opfattelse, at sindslidende ofte ikke er værd at tage alvorligt ud fra teorien om at de jo er virkelighedsforstyrrede. Så når de siger, at medicinen forgifter dem, bliver det tolket som om at de er psykotiske og lider af vrangforestillinger.  Men ifølge David Healy er det helt afgørende at lytte til patienterne.

– De har som udgangspunkt ret, når de fortæller hvordan medicinen påvirker dem. Mit arbejde bliver samtidig mere interessant, hvis jeg har 125 researchere frem for 125 patienter, siger han.

PsykiatriAvisen har forgæves forsøgt at et interview med formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle.

 

PsykiatriAvisen er en uafhængig avis, der skriver kritisk om psykiatri. Avisen finansieres udelukkende af abonnenter. Hvis du ønsker at støtte avisen kan du klikke her.

5 Comments

 1. Tak Gitte.

  Jeg sidder med tårerne trillende ned over kinderne.

  Din artikel rammer spot on.
  Jeg genkender problemet med psykofarmaka, da jeg blev påtvunget disse syntetiske stoffer i sammenlagt to år over en fire års periode, for nu mange år siden.
  Men sorgen over at ingen respekterede mig, min viden og at jeg sagde fra dagligt i alle de år, mens basale funktioner i mig blev ødelagt, er stadig lige inden under huden på mig.

  Det er livsvigtigt at de der tror nærmest blindt på psykofarmaka, og tilmed gennem fysisk magt fylder disse stoffer i forsvarsløse mennesker forhindres i disse overgreb.

  VI SKAL SAMMEN finde veje til bedre mental, fysisk og følelsesmæssig sundhed.
  INGEN er tjent med at en masse mennesker ikke ser anden udvej end at modtage en førtidspension resten af livet.
  INGEN er tjent med ansatte i sundhedsvæsenet som ikke respekterer deres medmennesker, men tror at altid ved bedst og derfor MISBRUGER TVANG.
  INGEN er tjent med at medicinalindustrien har den usandsynligt menneskefjendske og usamarbejdsvillige magt de idag har.
  INGEN er tjent med, at vores folkevalgte politikere igen og igen føjer industrien, psykiatere m.fl og giver dem yderligere tvangsbeføjelser.
  Det er et sygt samfund som fungerer på den måde.

  Nu er Lægeforeningen igen ude med riven og stiller forslag om at såkaldte alternative behandlere fremover skal være dem der behandler folk EFTER at lægerne har GJORT DERES arbejde, og folk lider under bivirkninger af medicin og kirurgi m.v.

  Hvordan skal vi nogensinde blive sunde og raske i dette tyrani.
  Jeg gik som alternativ behandler ned med alvorlig stress netop på grund af at jeg i mit arbejde, som kræver stor følsomhed og menneskelig indsigt, udover viden om fysiologi, anatomi og datalogi m.v. blot havde den funktion at rydde op efter læger og arbejdspladserne ringe forhold og uvilje til at samarbejde.

  Tak Gitte, og også tak til de få som er uddannede indenfor deres fag, som tør udtrykke deres holdninger og erfaringer, trods det at de får hele deres faggruppe på nakken.
  Alle de der forhindrer åbenhed, kommunikation og oprigtig vidensdeling omkring andre menneskers sundhedsmyndigheder sku fyres på gråt papir. De er simpelthen ikke deres løn værd.
  Ja de råber om flere penge, i psykiatrien, men så længe de undertrykker alle de af os, som er uddannede indenfor sundhedsbehandling eller har personlige erfaringer, og reel viden som kan komme mange til gavn, så kommer de ingen vegne med flere penge.
  Vi har ikke brug for flere psykiatere eller ansatte i psykiatrien. Vi har i Dk behov for at de der allerede er ansat der, på mange områder ændrer adfærd, lærer af os andre, og samarbejder på alle områder, med deres kunder og med os med anden viden og erfaring.

  Jeg har tilkendegivet at jeg står til rådighed med min viden utallige gange, men så længe det at miste balancen placeres under det system psykiatrien er, er vejen for lang og traumatiserende for mange til at de nogensinde forstår at der er andre og langt mere livsbekræftende veje at gå.

 2. Godt skrevet Susanne. Jeg har selv haft nogle af disse oplevelser, og skrevet om dem flere gange. Jeg vil dog tilføje at vores arbejdsmarked og uddannelsessystem og så er ekskluderende, og at det også er en del af problemet.

  VH. Lars Arredondo, Medlem af LAP, Landsforeningen af Psykiatribrugere. http://www.lap.dk

 3. Tak for en fin artikel!

  Jeg kan kun være enig i, at psykofarmaka er decideret invaliderende. Jeg fik diagnosen skizofreni som 28 årig, og dengang (jeg er 49 år i dag) var jeg ret velfungerende. Jeg var imod medicin men blev overtalt til at tage det. Efter årevis lang brug af medicinen, blev jeg mere og mere udfordret på mit aktivitetsniveau, fik først fleksjob og senere førtidspension.

  I dag kan jeg – efter 21 år med psykofarmaka – dårligt slippe af med medicinen igen. Jeg prøver at trappe ned i det mindste, men jeg er blevet afhængig af den, og jeg har meget svært ved at begrænse indtaget.

  Vi trænger til et revideret syn på medicinen. Helt rigtigt at holde sig til mindre doser i kortere perioder. Men så skal der laves en effektiv plan for, hvordan patienten slipper den igen. For jeg tror, at mange af de ting som kategoriseres som symptomer netop er – om end ikke medicinens skyld – så forværret af medicinen.

 4. Jeg er vidne til, dagligt, at se de skadelig konsekvenser psykofarmaka har på mennesker. Og psykiatrien bliver ved. Og jeg kan derfor kun blive ved med at anbefale folk sætter sig ind i viden om Psykofarmaka. Jeg kan varmt anbefale bogen den psykiatriske epidemi af Robert Whitaker og naturligvis Peter Gøtzsche’s bøger.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Seneste fra Artikler

Gå til Toppen