Lykkepiller (SSRI) på sort overflade

Voldsom strid om lykkepiller

25. juni 2017

Lægemiddelstyrelsen og forskere fra Copenhagen Trial Unit er stødt sammen i et opgør om lykkepiller. Effekten af lykkepiller er minimal og pillerne er farlige, konkluderer forskerne. Men Lægemiddelstyrelsen affejer kritikken og vil ikke ændre på brugen af lykkepiller. Spørgsmålet er, om styrelsen tjener patienterne eller den industri, de får millioner af kroner fra.

Af Gitte Rebsdorf, Gitte@psykiatriavisen.dk

Kernen i striden mellem de to instanser handler om de mere end 400.000 mennesker, der tager lykkepiller; får de en korrekt behandling eller er deres liv og sundhed tværtimod i fare.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

 

Forskerne fra Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet med overlæge Janus Christian Jakobsen i spidsen har vist, at effekten af lykkepiller er så minimal, at den er svær at registrere. De har også dokumenteret, at der er en øget risiko for alvorlige skadevirkninger i form af selvmord, død, hospitalsindlæggelse eller anden fare for patienterne.
– Det er nok en af de vigtigste pointer i vores forskning, siger Janus Christian Jakobsen.

Efter at forskerne fra Copenhagen Trial Unit, CTU, i februar i år offentliggjorde deres resultater i tidsskriftet BMC Psychiatry har Lægemiddelstyrelsen undersøgt forskernes resultater. Og en af konklusionerne fra Lægemiddelstyrelsen er, at der intet nyt er i Janus Christian Jakobsens metaanalyse af lykkepiller. De skriver på deres hjemmeside:

CTU´s analyse fremstår ikke bedre eller grundigere end tidligere analyser, og bidrager ikke med ny viden om virkning eller risiko for bivirkninger.

Men hvis Lægemiddelstyrelsen har vidst det samme som forskerne fra CTU nemlig, at der er en øget risiko for skadevirkninger ved brug af lykkepiller, hvorfor har Lægemiddelstyrelsen så ikke grebet ind over for disse midler? Det ville vi gerne have spurgt overlæge Eskild Colding-Jørgensen om. Han har været med til at gennemgå metaanalysen fra CTU. Men Colding-Jørgensen kunne fredag ikke finde tid til et interview. I stedet skriver Lægemiddelstyrelsen i et skriftligt svar til PsykiatriAvisen:
–  Når man som patient får ordineret medicin, eller får en vaccine, så vil det jo være baseret på lægens vurdering af fordele i forhold til risikoen for bivirkninger. Og medicin, som har en effekt – hvad enten det er som behandling eller forebyggelse – kan også have potentielle bivirkninger.

En ommer

Hos organisationen Danske Patienter er vicedirektør, Annette Wandel bekymret over de modsatrettede oplysninger om lykkepiller. Det lader patienterne i stikken.
– Det er meget bekymrende, at to så vigtige instanser kan nå frem til så vidt forskellige resultater. Derfor må de tilbage til arbejdsbordet og finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag. Patienterne kan ikke være tjent med denne usikkerhed, siger Annette Wandel.

Psykiatriordfører i Enhedslisten Stine Brix er enig i at sagen ikke er slut, selv om Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at lykkepiller kan bruges som hidtil.
– Jeg håber ministeren er enig i, at vi har en fælles interesse i at finde ud af, hvad der er det bedste for patienterne, siger hun.

Enhedslisten har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd om sagen efter at forskerne fra CTU offentliggjorde deres resultater. De vakte stort røre, og de blev kaldt chokerende og overraskende. Men resultaterne er ikke helt så overraskende. Det er langt fra første gang, at der er blevet rejst tvivl om berettigelsen af lykkepiller:

 • Forbrugerrådets magasin Tænk bragte i 2006 et temanummer om lykkepiller, og i det blev der rejst tvivl om effekten og bekymring for bivirkninger.
 • I 2008 viste en engelsk undersøgelse foretaget af forskere fra Hull Universitet, at der kun er begrænset effekt ved lykkepiller og professor Irving Kirsch udtalte dengang, at der ikke var begrundelse for at bruge midlerne til mennesker med let til moderat depression.
 • Direktør i Det Nordiske Cochrane Center, Professor Peter Gøtzsche har adskillige gange kritiseret brugen af lykkepiller og vist, at pillerne ikke virker og giver alvorlige bivirkninger.

Men hver gang der er blevet sået tvivl om lykkepillers berettigelse, er det blevet imødegået af psykiatere, og forbruget er herefter fortsat uændret. Det skete også da forskerholdet fra CTU i februar offentliggjorde resultaterne af deres metaanalyse. Det fik privatpraktiserende speciallæge i psykiatri, ph.d. Anders Frøkjær Thomsen til at anklage forskerne for at skævvride deres resultater. Han skrev i et indlæg bragt i Ugeskrift for Læger i april:

På denne måde inkluderes masser af patienter, der enten er blevet behandlet i for kort tid, til at SSRI kan udvise fuld effekt, er blevet behandlet med utilstrækkelige doser, eller man har tilhørt patientpopulationer, der gør effekt af behandlingen mindre sandsynlig. F.eks. patienter, der er under kokainafvænning, patienter med behandlingsresistent depression og lignende. Med andre ord: metaanalysen er kraftigt skævvredet til fordel for placebo.

Selvsamme Anders Frøkjær Thomsen kom senere til at indgå i den gruppe i Lægemiddelstyrelsen, som fik til opgave at undersøge om der på baggrund af CTUs resultater er grund til at ændre på retningslinierne for lykkepiller. Det er sammenblanding af interesser, mener Janus Christian Jakobsen fra CTU.
– Det ligner jo bestilt arbejde, og jeg er bange for, at Lægemiddelstyrelsen ikke kender metodikkens og statistikkens abc, siger forskeren.

Annette Wandel fra Danske Patienter er enig i, at det kan være problematisk at lade en person, der på forhånd er kritisk i forhold til det, han skal undersøge, indgå i arbejdet.
– Hvis ikke de to andre i undersøgelsen har været tilsvarende positive kan der være et problem. Men jeg kender ikke de to andre i gruppen, siger vicedirektøren.

Fakta. En metaanalyse er en undersøgelse af den sundhedsvidenskabelige forskning, der er på et givent område. Der udarbejdes systematiske oversigter over forskningen og alle resultaterne sammenfattes i en statistisk form, så det er muligt at skelne mellem effektive og ineffektive behandlinger. Forskerne fra CTU har i deres oversigt indhentet alle publicerede undersøgelser af lykkepiller. De har endvidere bedt de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, om undersøgelser og endelig har de bedt lægemiddelindustrien om undersøgelser.

Tætte forbindelser til industrien

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Men styrelsen har også tætte forbindelser til medicinalindustrien. Overlæge Eskild Colding-Jørgensen, som har været med til at analysere CTUs undersøgelse, arbejdede fra 2010-2015 i en lederstilling hos Lundbeck. Hans enhedschef Nikolai Constantin Bruun har også en baggrund i blandt andet Novo Nordisk og Genmab. Hertil kommer, at Lægemiddelstyrelsen årligt modtager mere end 300 millioner kroner i gebyrer fra medicinalindustrien. Det fremgår af styrelsens årsrapport. I praksis betyder det, at styrelsen er afhængig af penge fra de firmaer, hvis medicin de samtidig skal kontrollere og godkende. Det er en uheldig cocktail, mener man i Danske Patienter.
– Der bør ikke kunne rejses tvivl om uvildigheden hos et så vigtigt organ som Lægemiddelstyrelsen. Derfor er det relevant at se på, om der er tilstrækkelig armslængde mellem styrelsen og de firmaer, den skal kontrollere, siger Annette Wandel.

Stine Brix fra Enhedslisten er enig.
– Det er korrekt, at der er et problem. Men problemet er, at vi på den ene side gerne vil have en uafhængig lægemiddelstyrelse, men vi vil også samtidig gerne have, at industrien betaler for de ydelser, den får foretaget. Det er noget vi bør se på så vi får mere armslængde, siger Enhedslistens psykiatriordfører.

I Lægemiddelstyrelsen afviser kommunikationschef Maria Høy, at de cirka 300 millioner kroner fra industrien har nogen betydning for styrelsens habilitet.
– Industrien betaler for sagsbehandling og der er mange offentlige styrelser, der har gebyrer. Det er der også, når man skal have kørekort, siger hun.

Der er samråd om sagen på tirsdag.

[/content_protector]

15 Comments

 1. Jeg fik på et tidspunkt lykkepiller mod kroniske smerter. Efter 1 uges brug ( det var enda en meget mild dosis), stod jeg en morgen på stationen og ventede på toget. Da toget kom ind, kunne jeg mærke en direkte kamp mellem min alm hjerne og den kemiske/ medicin hjerne. Kampen gik ganske enkelt ud på, at den medicinske hjerne sagde spring ud foran toget så er alle dine problemer væk, mens min normale hjerne, skreg, hvad tænker du på… Jeg blev så forskrækket og bange over denne oplevelse, at jeg bakkede helt væk fra peronen dag toget kørte ind på stationen. Sad og rystede hele vejen til arbejdet. For mig er der ingen tvivl. Det var pillerne der prøvede at styrede mig, til at gøre noget jeg aldrig kunne finde på, at tage mit eget liv. Jeg har ikke rørt lykkepiller/psykifarmika siden. Det er gift for kroppen. Og desuden er der lige lavet et studie i USA mht desperation og magnisuim.

 2. Lykkepiller er meget, meget farligere, end hvad kritikerne har fundet frem til.
  Det værste er, at alle har vidst det i langt over 20 år. De første undersøgelser om alvorlige neurologiske skader blev allerede offentliggjort i 1990’erne, og i 1997 blev en undersøgelse offentliggjort, som beviste, at pillerne kan forgifte både hjerne og krop. Forskerne, der fandt ud af det, kaldte det serotonergt neurotoxin.
  Derudover kan lykkepiller foretage en kemisk lobotomi.

 3. Lægemiddelstyrelsen……
  Enhver der ikke forstår, at de er i lommen på medico-industrien, er enten dybt naive (best case) eller direkte idioter (worst case).

  Der har været sag på sag .. på sag, over de bare seneste 20 år, som klart beviser at Lægemiddelstyrelsen ALTID vurderer til fordel for industrien og ikke for de patienter/klienter/borgere, som de er sat til at beskytte……

  Nej, jeg er IKKE konspirationsteoretiker eller specielt begavet – blot almindelig observant.

  Vi skal have en ny instans, som beskytter borgerne – og ikke industrien….

 4. De hedder ikke lykke piller men anti depressiv og jo de virker hvis man bruger dem rigtigt

  • Det er ganske rigtigt -også min erfaring – engang troede jeg det var placeboeffekt – men de virker
   Jeg er er meget sensitiv og hvis jeg kommer ud for belastninger jeg ikke selv kan styre – bliver jeg angst – depressiv – stresset – og kan slet ikke fungere – jeg er ikke helt ung (69) og har gjort mig mange tanker og erfaringer med pillerne gennem årene-
   Har været medicinfri flere gange over længere tid – og det har været ok indtil jeg røg ind i en form for belastning
   SSRI virker fint for mig og nu vil jeg ikke eksperimente mere – fatter ikke at der er så meget polemik med de piller
   Tak for SSRI

 5. Politikerne burde sikre danskerne UVILDIGE styrelser ved at forbyde dem at modtage penge fra andre end staten.

  Men politikerne er jo så glade, hver gang de kan ‘få noget gratis’, så de lukker øjnene.

  Men det er yderst dumt gjort, for det svækker tilliden til styrelserne, og INTET er gratis i denne verden.

  Danskerne er heldigvis ikke så dumme, at de ikke kan se en oplagt sammenhæng, når den er der.

 6. Efter årtiers indgående studier af antidepressiva, dels dansk og dels udenlandsk forskning, samtaler med et hav af patienter der bruger medicinen, og efter mere end 20 års eget brug af antidepressiva, er det min klare opfattelse at medicinen virker på langt de fleste.

  Nogen, relativt få, er glade for den og har få eller ingen bivirkninger, mens andre, de fleste, oplever fra få til mange bivirkninger. Både mindre generende og alvorlige, til ekstremt generende og direkte dødelige bivirkninger, som fx selvmordstanker og lidelser i hjerte, hjerne, kredsløb og bevægeapparatet.

  På den som medicinen virker på, er den uden tvivl bedøvende og beskyttende på følelserne og hæmmer tanke processerne, og reducere derfor bl.a tankemylder mm. MEN…

  Medicinen virker også bagvendt, forstået på den måde, at den i mange tilfælde skaber det den skulle hjælpe på nemlig depression, angst, smerter, søvnløshed, selvmordstanker, narkolepsi og meget, meget mere. Og ikke nok med det, den fører også til alvorlig overvægt og seksuel dysfunktion hos langt de fleste, som i sig selv fører til meget store helbredsmæssige og følelsesmæssige problemer for den enkelte, såsom lidelser og sygdomme i hjerte- kredsløb, inaktivitet, problemer med selvværd og selvtillid og stærkt øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen og andre steder i kroppen.

  Mange decideret lider på medicinen, inklusiv undertegnede. Af den grund er jeg på førtidspension og sat helt ud af spillet.

  Det aller værste har jeg gemt til sidst som er, at det for mange er ekstremt svært at komme ud af medicinen og for nogle er det decideret umuligt, pga udtrapningssymptomer.

  Jeg har lidt, på skiftende antidepressiva, de sidste 20 år, og forsøgt udtrapning 5 gange, der hver gang resulterede i voldsom angst som til sidst mundede ud i en egentlig svær depression.

  Jeg lider i dag af et hav af forskellige lidelser og alvorlige sygdomme. Nogle er jeg i medicinsk behandling for, mens andre er en gåde for lægerne. De kan se jeg er syg, men de ved ikke hvorfor. Det ved jeg tilfældigvis. Og alle mine sygdomme og lidelser står tydeligt beskrevet i indlægssedlen til medicinen.

  Min helt klare overbevisning er, at antidepressiva – og visse andre psykoaktive medikamenter – har en eksistensberettigelse i vores udbud af behandlingsmuligheder, MEN…

  … på et stærkt kontrolleret grundlag, hvor det kun udskrives til de få der virkelig kan have gavn af det, fx akut selvmordstruede mennesker, og KUN i en stærkt begrænset periode, fulgt op af et tilbundsgående og kvalitativt forløb med samtaleterapi. Og ALDRIG til børn og unge!!! Derudover, skal der dedikeres BETYDELIGT mere forskning på området, der sikres total transparens og kontrol. Og forskningen skal garanteres ved lov og primært finansieres af virksomhederne der skovler penge ind på medicinen, sekundært af staten.

 7. Jeg er blevet fejlmedicineret i psykiatrien og pillerne har ødelagt mig. De burde simpelthen forbydes da de ikke udskrives til de rigtige for svær depression men til alle imod alt muligt.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PsykiatriAvisen har brug for din støtte

…så hvis du synes vores journalistik er vigtig, beder vi dig købe et abonnement

Læs mere >

Er psykiatrien med til at fremme vold og overfald?

Foredrag

Vil du bestille et foredrag om psykiatri så læs mere

Spørgsmålstegn skrevet med kridt på tavle
Forrige opslag

Om ordet psykiatri

Ellen Trane Nørby ved Christiansborg
Næste opslag

Flere spørgsmål til minister

Seneste fra Artikler

Kritik af medicin skaber angst

Reaktionerne kan ofte være voldsomme, når der er debat om behandling med psykiatrisk medicin. Det er der en god forklaring på, mener

Flere studier er udeladt

En række langtidsstudier er udeladt fra den nationale kliniske retningslinje for skizofreni, og det møder kritik fra en forsker. De udeladte studier

Udeladte studier kommer i spil

Fem studier, som er udeladt fra officielle vejledninger om behandling med SSRI, kommer nu i spil. Lægernes videnskabelige selskab, DSAM, vil medtage
Gå tilToppen

Don't Miss