Andre skriver

 

Presseklip søndag d. 23. december, 2018

Skader efter psykofarmaka til debat

Mad In America, d. 20. december, 2018

Den Walisiske velgørenhedsorganisation, PAST-Wales – Prescription Awareness and Support Team, arrangerede d. 11. december en opmærksomhedsdag i Nationalforsamlingens hus i Cardiff. Dette var en mulighed for at diskutere lægemiddelinducerede skader, afhængighed, overmedicinering mv., indenfor hørevidde af Nationalforsamlingens medlemmer.

Blandt talerne var David Healy, professor i psykiatri ved Bangor University.

https://www.madinamerica.com/2018/12/antidepressant-dependence-welsh-government/

 

Cindy er tidligere psykiatrisk patient: Nu er hun mentor for andre syge

DR, d. 19. december, 2018

Cindy Lund Nielsen har lidt af paranoid skizofreni. I dag har hun det godt og bruger sine erfaringer fra sygdomsforløbet som recovery-mentor på et botilbud under Psykiatrisk Center Amager.

Erfaringerne med recovery-mentorer har været så gode, at Region Hovedstadens Psykiatri fra næste år vil fordoble antallet, fortæller Anne Hertz, der er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og ansvarlig for recovery-arbejdet.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/cindy-er-tidligere-psykiatrisk-patient-nu-er-hun-mentor-andre

 

Sammenhæng mellem ADHD diagnose og alder for skolestart

Mad In America, d. 19. december, 2018

Forskere opdager en påfaldende forbindelse mellem børns alder for skolestart og mønstret for hvem, der får stillet en ADHD diagnose.

Studiet er for nylig publiceret i New England Journal of Medicine og inkluderede 407,846 elever fra USA.

https://www.madinamerica.com/2018/12/growing-evidence-link-adhd-diagnosis-birth-month/

 

Psykiatrisk akutberedskab skal ud til hele landet

Ritzau Telegram, d. 19. december, 2018

Det skal ikke kun være borgerne i Region Hovedstaden, der kan få akut psykiatrisk hjælp. Dansk Folkeparti og regeringen har aftalt at bruge 80 millioner kroner på at alle regioner får et psykiatrisk akutberedskab. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Med et psykiatrisk akutberedskab er det muligt at sende en psykiater ud om aftenen og natten til borgere.

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/psykiatrisk-akutberedskab-skal-bredes-ud-i-hele-landet

 

Når vi stempler folk som psykisk syge, er det en måde at skjule vores afsky

Debatindlæg i Dagbladet Information, d. 18. december, 2018

Selv godhjertede mennesker udstiller livsudfordrede mennesker som psykisk syge: Disse er blevet en ny laveste kaste af tilsyneladende fordærvede hjerner, der skal renses rene med behandlinger

Sådan indleder Dennis Larsen, cand.mag. i filosofi og tidligere ansat inden for psykiatrien, sit debatindlæg om anvendelsen af begrebet psykisk sygdom.

https://www.information.dk/debat/2018/12/naar-stempler-folk-psykisk-syge-maade-skjule-vores-afsky

 

Et stærkt og uafhængigt forskningsfællesskab til glæde for patienterne

Blog på David Healys hjemmeside, 18. december, 2018

David Healy skrev i kølvandet på Peter Gøtzsches eksklusion fra Cochrane-netværkets bestyrelse et brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Se brevvekslingen på hans hjemmeside:

https://davidhealy.org/a-strong-and-independent-research-community-to-the-benefit-of-patients/

 

Studie finder øget forbrug og  øget  misbrug af benzodiazepiner

American Psychiatric Assaociation, d. 17. december, 2018

Mere end én ud af otte voksne i USA brugte sidste år benzodiazepiner. Misbrug udgjorde 17 pct. af det overordnede forbrug, ifølge studiet publiceret i Psychiatric Services in Advance. Misbruget var højest for unge voksne i alderen 18-25 år.

https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/study-finds-increasing-use-and-misuse-of-benzodiazepines

 

En lappelov, der skulle løse problemer med vold i psykiatrien, søges udbedret med en ny lap

Debatindlæg i Dagbladet Jyllands-Posten, d. 17. december, 2018

Regeringens lovforslag om justering af visitationskriterierne for 150 særlige pladser i psykiatrien er endnu en lap på den efterhånden meget sjusket sammensyede frakke, som psykiatrien er blevet.

Sådan indleder Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, sit indlæg og tilføjer,

‘…i stedet for at trække på den omfattende viden der er om forebyggelse af vold i psykiatrien og sætte ressourcer af til at omsætte den viden til praksis – det handler især om mere og bedre uddannet personale – fremtryllede regeringen et forslag om etablering af 150 nye pladser til såkaldt farlige beboere…

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE11051006/en-lappelov-der-skulle-loese-problemer-med-vold-i-psykiatrien-soeges-udbedret-med-en-ny-lap/

 

Gå tilToppen