Britisk bevægelse vil have opgør med psykiatriske diagnoser

Revolutionen i den medicinske psykiatri er udeblevet, og som modsvar har et britisk-baseret netværk, The Power Threat Meaning Framework, udviklet et alternativ til diagnoser. Interessen er overvældende.

 

Af Gitte Rebsdorf

 

Siden psykolog Lucy Johnstone og hendes kolleger i efteråret 2018 lancerede deres 400 sider lange udgivelse, The Power Threat Meaning Framework, hvis hovedtanke er et opgør med psykiatriske diagnoser, har kalenderen været fuldt booket, og rejseaktiviteten været heftig.

 

Mere end 400 events og konferencer samt rejser til Spanien, Brasilien, Australien, New Zealand og sågar Sri Lanka er det blevet til ind til nu.

 

” Det er overraskende, at interessen har været så stor. Vi har udarbejdet en akademisk udgivelse med en række udfordrende ideer, og vi var slet ikke sikre på, at det ville blive læst. Men interessen har været stor både her i England og ud over hele verden”, siger den britiske psykolog, Lucy Johnstone.

 

Ideerne i The Power Threat Meaning Framework, PTMF, handler om at erstatte psykiatriske diagnoser, som ADHD, OCD og skizofreni med et helt nyt system, hvor man går bort fra at se på mentale lidelser som sygdomme. I stedet for at spørge folk, hvad der er galt med dem, spørger man, hvad er sket for dig.

Mens den gængse psykiatri typisk ser bestemt adfærd hos mennesker som uønsket, som noget der skal bekæmpes eller fjernes, så er tankerne bag PTMF diamentralt modsat; nemlig at forsøge at finde mening i folks adfærd.

” Menneskers reaktioner og adfærd giver altid mening. Endda selv om de hører stemmer.  Vi ser det ikke som noget absurd”, fastslår Lucy Johnstone.

 

Hovedtanker i The Power Threat Meaning Framework.

What has happened to you? (How is Power operating in your life?)

How did it affect you? (What kind of Threats does this pose?)

What sense did you make of it? (What is the Meaning of these situations and experiences to you?)

What did you have to do to survive? (What kinds of Threat Response are you using?)

Subjektive vurderinger 

Når interessen for The Power Threat Meaning Framework er så stor, hænger det sammen med, at psykiatrien ikke virker, og at de psykiatriske diagnoser, hviler på et tvivlsomt videnskabeligt grundlag, mener Lucy Johnstone.

“Psykiatriske diagnoser pådutter folk en virkelighed, som ikke er sand, og som ikke er hjælpsom, men som giver folk en identitet som psykisk syg”, siger hun.

Når videnskaben bag diagnoserne samtidig halter, er der grund til at stoppe op, mener den britiske psykolog.

”Psykiatriske diagnoser er ikke videnskabelige men derimod subjektive vurderinger. Det kan ses i diagnosesystemerne. Det er velkendt, at DSM 5 og ICD10 ikke er videnskabeligt valide, og at systemerne ikke virker”, siger hun.

Et nyere studie, der har undersøgt fem nøglekapitler i den nyeste version af det amerikanske diagnosesystem, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM, bekræfter dette.

I dette studie fandt forskerne med Kate Allsopp i spidsen, at symptomer som for eksempel agitation og søvnproblemer var repræsenteret for flere forskellige diagnoser.

Læs mere om studiet her.

Fattigdom er ikke en sygdom

Psykiatriske diagnoser bliver typisk stillet ved hjælp af en række spørgsmål fra den såkaldte Hamilton skala. Det er spørgsmål, om man føler sig trist eller har svært ved at sove, eller koncentrere sig. Bestemte symptomer som søvnløshed, vrede, angst, eller hallucinationer skal være til stede og have et bestemt forløb for, at diagnosen kan stilles.

Men diagnoserne bliver stillet helt uden skelen til, hvad der måtte være sket i det pågældende menneskes liv.

Ifølge Lucy Johnstone er der god evidens for, at mentale problemer ikke er iboende sygdomme.

”Vi ved fra undersøgelser, at størstedelen af mennesker med mentale problemer har været udsat for overgreb, er fattige eller socialt udsatte.  Men det er forhold, som den gængse psykiatri slet ikke medtænker”, siger hun.

 

Revolutionen der udeblev

Ideerne i  PTMF har måske vundet stor genklang, fordi teorierne i psykiatrien har vist sig ikke at holde.

I de seneste årtier er befolkningen i den vestlige verden blevet fortalt, at mentale lidelser skyldes kemiske ubalancer i hjernen som skal reguleres med medicin.  Men teorien er aldrig bevist, og psykiatrien er ofte ude af stand til at hjælpe mennesker med mentale lidelser, påpeger Lucy Johnstone.

” Det har jo vist sig, at folk sjældent bliver raske af at være i psykiatrien. Når først der er stillet en diagnose, er det ofte begyndelsen på en psykiatrisk karriere, hvor mange ender som livslange patienter på førtidspension, fortæller Lucy Johnstone.

Herhjemme fortalte en række psykiatere i en stort opsat artikel i Jyllands Posten søndag den 5. april 1998 om, hvordan medicin med hidtil uset præcision kan justere enkelte af hjernes kemiske processer.

Under overskriften: Revolutionen i den menneskelige hjerne, fortæller psykiaterne om,hvordan mangel på Serotonin kan føre til sygdomme som OCD eller spiseforstyrrelser.

I artiklen står der:

 

Mangel på serotonin kan medføre sammenbrud i hjernens kommunikation, som det ses hos OCD patienter. Nye typer af medicin, der finjusterer netop serotonin-niveauet har betydet store forbedringer i behandlingen af OCD.

” Når patienterne får medicinen, kan vi ved scanninger se, at aktiviteten bliver normal i de dele af hjernen, hvor aktiviteten tidligere var for voldsom. Det er en dramatisk effekt, som helt ændrer mange patienters liv”, fortæller Per Hove Thomsen.

 

Han var dengang leder af forskningscentret ved Børne-og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Aarhus.

PsykiatriAvisen har forgæves forsøgt at få et interview med Per Hove Thomsen for at spørge ham, om han stadig mener, at OCD patienter har en ubalance i serotonin, og for at spørge ham, hvad det er  for skanninger, der viser en dramatisk effekt ved medicinen.

Men det har ikke været muligt at få et interview.

 

Spildte milliarder?

De udeblevne resultater I psykiatrien ses samtidig med, at der verden over er postet milliarder af kroner I psykiatrisk forskning.

I Danmark har Lundbeckfonden flere gange bevilget trecifrede millionbeløb til området.

I 2018 fik forskningsprojektet iPSYCH for tredje gang en bevilling på 120 millioner kroner fra fonden. I år har Lundbeckfonden bevilget 50 millioner kroner til forskning i skizofreni

 

Men som den amerikanske psykolog fra Harvard Medical School, Amitai Abramovitch har udtalt så er det bemærkelsesværdigt, at resultaterne udebliver.

”Efter 50 års forskning er der stadig ikke fundet spor af biologiske eller neurokognitive markører, som kan forudsige specifik psykopatologi til trods for en massiv økonomisk, forskningsmæssig og politisk satsning”

 

En voldsom kamp

Selv om folkene bag The Power Threat Meaning Framework glæder sig over den store interesse for deres arbejde, er det også en voldsom kamp. Folk fra netværket bliver angrebet på forskellig vis blandt andet på de sociale medier, oplyser Lucy Johnstone.

”Modstanden mod vores ideer er forståelig, for hvis ansatte i psykiatrien i årevis har fortalt patienterne, at de er syge og først og fremmest har brug for medicin, og det så ikke er sandt, er det et voldsomt tab og meget svært at opgive. Der ligger meget identitet i det”, siger hun

 

Modstanden mod den nye bevægelse har mange lag. Ikke mindst økonomiske interesser spiller en afgørende rolle, påpeger den britiske psykolog.

”Medicinalindustrien spiller en stor rolle i psykiatrien, og der er meget på spil her. Jeg har selv oplevet, at mange har klaget over mig. Så det er bestemt ikke let at fremføre disse nye ideer. Men omvendt får vi også en meget stærk støtte, siger hun.

Interesse fra unge psykiatere

Interessen og opbakningen kommer også fra psykiatere, især de unge psykiatere er interesserede, oplyser Lucy Johnstone.

“Vores ideer er blevet særligt godt modtaget hos psykiatrien i Nordvest London, hvor både personale og brugere er blevet mere tilfredse, efter at de er begyndt at arbejde efter principperne i The Power Threat Meaning Framework”, siger hun.

Lucy Johnstone har besøgt Danmark flere gange, og kommer til Danmark igen til efteråret, hvor hun skal deltage i en konference arrangeret af Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.

 

 

 

2 Comments

 1. Mange tak for en oplysende artikel Gitte Rebsdorf.
  Jeg kendte ikke i forvejen til denne engelske ” bevægelse” og er derfor glad for din formidling.

  For mange er det muligvis en fremmed tankegang, men for mig, er det logik, at heling og balance skal findes i årsagen til et menneskes reaktioner, hvad enten disse er fysiske eller psykiske.

  Den måde at tænke på, og udvikle mig som individ, danner basis for hele min eksistens.

  Det udelukker ikke, at der kan være kemiske ubalancer i hjernen, for vi er trods alt påvirkelige overfor f.eks. forurening, tobaksrøg, underskud af livsnødvendige næringsstoffer, og mennesker med et misbrug af stoffer eller alkohol, eller for den sags skyld psykofarmaka, håndkøbsmedicin m.m., kan sagtens have ødelagt fysisk- kemiske balancer i hjernen og resten af kroppen.
  For mig har der aldrig været tvivl om, at psykiatrisk behandling og tvangsbehandling, i bred forstand er mangelfuld og skaber yderligere ubalancer for alt for mange mennesker.
  Det er logik, at et menneske, som har været ude for traumatiske oplevelser, eller er i en eksistentiel krise, af personlige og samfundsmæssige årsager, ikke kan genfinde balancen ved at blive udsat for fysiske, verbale og medikamentelle overgreb.

  Den sygeliggørelse, som foregår i psykiatrien har de seneste 10-20 år bredt sig til store dele af befolkningen, med det resultat, at flere og flere blindt tager mod psykofarmaka.
  For mig er der ingen tvivl om, at det øgede forbrug af psykofarmaka og andre former for medikamenter, har skabt grobund for mange andre livsstilssymptomer, som f.eks. overvægt, kredsløbs lidelser, stofskifte problemer m.v. For ikke at tale om, at når mennesker frivilligt tager medicin, som ændrer kemien i hjernen, er der en risiko for afhængighed og fortrængning af de egentlig udløsende årsager.

  Jeg forstår ganske enkelt ikke, at ikke flere er villige til at se dybere i sig selv, reflektere mere over hvordan de selv fungerer, og søge viden om årsag og virkning – og heling.

  Om det er menneskets iboende dovenskab, eller ubevidsthed om egne muligheder for at opnå dybere menneskelig forståelse og selvindsigt, ved jeg ikke med sikkerhed.
  Men sikkert er det, at så længe vi har et sundhedssystem, og en befolkning, som vælger pille løsninger, frem for at forholde sig åbent til alle eksistentielle forhold, ja så har Pfizer og de andre kemi værksteder kronede dage.

  Lige nu er Pfizer nok mest kendte for vacciner, men de fabrikerer også psykofarmaka, som har forfærdelige bivirkninger.
  Og forfærdeligt er det, at disse produkter i Danmark kan påtvinges borgerne!

  Lægeløftet indeholder såvildt jeg er informeret ordene: ” Gør ikke skade”
  , men det gælder åbenbart ikke for psykiatere !?

 2. Der er mange antipsykiatriske bevægelser i England.

  NHS er på DSM6, og jeg har erfaret på Twitter, at de har et anstrengt forhold til alternativ psykiatri.

  Vores sundhedsvæsen er på ICD10, jeg forventer at denne bevægelse vil have vanskelige vilkår blandt etablerede psykiatere

  Lyt til Royal College of Psychiatry istedet

Skriv et svar

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.