Spørgeskema om ECT

23. marts 2023

                                                                                                                                                                                                                                                    Februar 2023

Dit navn:

Alder:

Adresse:

 

Hvornår fik du sidst et ECT behandlingsforløb, og hvor mange serier af behandlinger fik du?

…………..

Hvor mange ECT behandlinger har du fået i alt, altså vedligeholdelsesbehandlinger

……………

Hvor gammel var du, da du første gang fik ECT?

……….. 

I hvor høj grad har ECT haft en gavnlig effekt sæt kryds:

Ingen

Middel

Høj

Uddyb…………….

Hvor længe har den gavnlige effekt varet?

………..

……….

Hvilke negative effekter/bivirkninger har behandlingen haft, sæt kryds:

 

Ingen

Hukommelsesbesvær

I fald du har hukommelsesproblemer, hvor alvorlige er de så på en skala fra et til 10, hvor ti er slemme og invaliderende hukommelsesproblemer og et er ubetydelige, skriv tal:

Problemer med at udføre almindelige dagligdags gøremål som madlavning, rengøring, indkøb og opvask

Hjerneskade

Andet ………….

Uddyb……………

I fald du har haft bivirkninger, hvordan var psykiatriens reaktion herpå, sæt kryds:

 

De lyttede og sagde, at det hurtigt ville gå over

Mine bivirkninger blev undersøgt og indberettet og jeg fik tilbudt hjælp og genoptræning

De slog det hen, og sagde at det ikke havde betydning

Andet……………..

Hvorfor fik du ECT, sæt kryds

Havde depression og antidepressiv medicin virkede ikke

Var selvmordstruet

På grund af en anden psykiatrisk diagnose

Andet………………

 

Hvilke informationer om ECT fik du forud for behandlingen, sæt kryds:

Ingen

Psykiater oplyste, at behandlingen kunne give hukommelsesproblemer, men at de ville fortage sig over tid

Sundhedspersonale oplyste, at behandlingen kunne give hukommelsesproblemer, men at de ville fortage sig over tid

Andet…………………..

Hvor godt er du blevet informeret om behandlingen, sæt kryds:

Jeg har fået fin og fyldestgørende information

Mangelfuld information

Yderst mangelfuld information

Uddyb………….

Hvad ville der være sket, hvis du havde sagt nej til behandlingen, sæt kryds:

Personalet sagde, at så kunne de ikke hjælpe mig

Så ville jeg have fået tilbudt anden hjælp

Andet…….

Uddyb……. 

 

Ville du sige ja til ECT, hvis du fik det tilbudt igen, sæt kryds:

Ja

Nej

Uddyb………

Må PsykiatriAvisen kontakte dig på telefon eller mail med henblik på et interview, i fald skriv dine kontaktdata herunder:

Mail:

Telefon:

Læs også artiklen: Historieløs og uden identitet – jeg ved ikke mere, hvem jeg selv er

Skriv et svar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PsykiatriAvisen har brug for din støtte

…så hvis du synes vores journalistik er vigtig, beder vi dig købe et abonnement

Læs mere >

Hvad er skizofreni? Læs det sidste af psykolog Erik Platz indlæg

Foredrag

Vil du bestille et foredrag om psykiatri så læs mere

Forrige opslag

Hjælp til millioner af mennesker som vil ud af psykofarmaka

Næste opslag

Historieløs og uden identitet – jeg ved ikke mere, hvem jeg selv er

Seneste fra Viden

Forbrug Pregabalin og Quetiapin

Personhenførbart salg N03AX16 (Pregabalin) N05AH04 (Quetiapin) Antal personer Antal personer 2008 14.770 20.970 2009 18.225 25.765 2010 22.435 29.990 2011

Omsætning og forbrug SSRI

Tabeller fra Sundhedsdatastyrelsen april 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alt salg primærsektor Omsætning (1.000
Gå tilToppen