Oversigt over de ekstra midler, som er bevilget til at øge kvaliteten og mindske tvangen i psykiatrien

årstal Beløb aftale
2014 50 millioner

100 millioner

Halvering af tvang – aftale mellem regering og regioner

Fysiske forbedringer  del af aftale om halvering af tvang

2015 2,2 milliarder på tre år

50 millioner

Med aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien blev der afsat 2,2 mia. kr. i aftaleperioden til et betydeligt løft til psykiatrien

Halvering af tvang – aftale mellem regering og regioner

 

2016 50 millioner

62 millioner

Halvering af tvang – aftale mellem regering og regioner

Med aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 blev der afsat 62 mio. kroner til forsøg med etablering af brugerstyrede senge i psykiatrien

2017 73,6 mio. kr. over tre år fra 2014

50 millioner

Med aftale om satspuljen på psykiatriområdet for perioden 2014-2017 blev der afsat 73,6 mio. kr. til forsøg

Halvering af tvang – aftale mellem regering og regioner

 

2018 23,5 satspuljen over tre år. Eller  7,8 mio. hvert år

50 millioner

 

200 millioner

Aftale om satspuljen for 2018-2021 blev der afsat 23,5 mio. kr. til pulje.

Halvering af tvang – aftale mellem regering og regioner

 

En milliard ekstra til regionerne, heraf 200 millioner øremærket til psykiatrien. Juni – økonomiaftale regering og regioner

2019 50 millioner Halvering af tvang – aftale mellem regering og regioner

 

2020 50 millioner kroner Halvering af tvang – aftale mellem regering og regioner

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Gå tilToppen