Browse Tag

Rådet for Socialt Udsatte

Råd sætter spot på retspsykiatri

Flere psykisk syge ender som retspsykiatriske patienter, og det sætter Rådet for Socialt Udsatte spot på ved en konference i dag.

 

Af Gitte Rebsdorf, gitte@psykiatriavisen.dk

Antallet af psykisk syge, der bliver dømt for kriminalitet er steget markant i de senere år. Siden 2001 er der sket en næsten tredobling i antallet af mennesker, der er dømt for kriminalitet og i dag mandag den 27. september sætter Rådet for Socialt Udsatte spot på denne udvikling. I 2001 fik cirka 315 personer en behandlingsdom, mens tallet i 2014 var steget til knap 800.

En stor del af dommene er givet for vold eller trusler om vold mod en offentlig ansat – de såkaldt paragraf 119 domme – fastslår konsulent i Rådet for Socialt Udsatte, Karl Bach Jensen.

– Det er velkendt, at tolerencetærsklen hos sosu assistenter, sygeplejersker og andet personale, der er ansat i psykiatrien, er skærpet de senere år. Der er udviklet en nultolerence, og i dag bliver flere hændelser end hidtil anmeldt.

Retspsykiatriske patienter er mennesker, der har fået en dom til behandling i stedet for en straf. Men ifølge Karl Bach Jensen, så får psykisk syge ofte en hårdere dom for deres forteelser end i det almindelige retssystem.

– Det, vi ser, er, at overtrædelser som for eksempel trusler for vold bliver straffet hårdere i retspsykiatrien, end det gør i det almindelige retssystem. Her ville straffen for et spark mod en offentlig ansat måske være en bøde eller betinget dom, mens psykisk syge bliver dømt hårdere, mindst fem år.

Der findes grundlæggende tre typer psykiatriske foranstaltningsdomme. Dom til ambulant behandling, dom til indlæggelse og dom til anbringelse på en sikret institution.

Konferencen foregår på Hotel Scandic i København og blandt talerne er Maria Ventegodt Liisberg, der er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder.