Browse Tag

overmedicinering

Psykiater også kendt for overmedicinering

/

Overlæge og psykiater, der bliver kritiseret for magtmisbrug, er også kendt for voldsom overmedicinering af retspsykiatriske patienter. SFs psykiatriordfører kræver redegørelse for medicinforbrug og tvang.

 

Af Gitte Rebsdorf

Overlæge og psykiater i Region Sjælland, Susanne Møller Madsen, er ikke alene kendt for en sag om muligt magtmisbrug, sådan som det kom frem i sidste udgave af PsykiatriAvisen.

For nogle år siden var hun også ansvarlig for en sag om overmedicinering af patienter på Sikringsafdelingen i Region Sjælland. Det kom frem, at patienterne fik psykofarmaka i doser, der overskrider de anbefalede og forsvarlige doser. Det fremgår af et notat fra 2013 til Folketingets paragraf 71-tilsyn. Tilsynet skal blandt andet holde øje med, hvordan tvangstilbageholdte borgere behandles.

Neuroleptika er forbundet med alvorlige og invaliderende bivirkninger, og de høje doser medicin øger risikoen for skader som for eksempel hjertestop og lammelser.

Kræver redegørelse

SFs psykiatriordfører, Trine Torp ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag, men hun er bekymret over udviklingen på det retspsykiatriske område, og kræver nu en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen om såvel udviklingen i tvang som for overmedicinering.

– Der er tale om nogen af vores allermest udsatte borgere, og fordi de er havnet i retspsykiatrien, er det ikke ensbetydende med, at de ikke har rettigheder. Psykiatrien er der for at hjælpe og behandle. Den skal ikke være styret af magt, siger hun og fortsætter:

– Derfor vil jeg bede Sundhedsstyrelsen om en redegørelse for overmedicinering og for brugen af tvangsmedicinering, siger Trine Torp (SF).

Som et vigtigt led i at forbedre kvaliteten i psykiatrien indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med regionerne om at nedbringe tvangen i psykiatrien. Men når det gælder tvangsmedicinering, er det gået den modsatte vej. Fra 2014-2016 er antallet af personer, der bliver tvangsmedicineret steget fra 720 til 810

Som beskrevet i sidste udgave af PsykiatriAvisen forsøgte overlæge og psykiater Susanne Møller Madsen at tvangsmedicinere en patient i retspsykiatrien, fordi han klagede og interesserede sig for patienternes rettigheder. Psykiateren blev kritiseret for at udøve magtmisbrug. Hendes forsøg på at tvangsmedicinere patienten, Glenn Borgen Hansson, blev efterfølgende underkendt af et enigt patientklagenævn.

Mental aflivning

Men overlæge Susanne Møller Madsen har også været ansvarlig for, at retspsykiatriske patienter har fået så høje doser psykofarmaka, at det er i strid med gældende retningslinjer.  Begge sager er foregået på Sikringsafdelingen. Opgørelsen over overmedicineringen viser, at knap halvdelen af patienterne har fået medicin i doser, der overskrider de anbefalede grænser i en periode fra 2010-2012. Det mest udbredte er, at patienterne har fået en dosis, der er op til 50 procent højere end anbefalet. Men der er også givet doser helt op til 100 procent højere.

Karl Bach Jensen har stiftet brugerorganisationen LAP, og han har i mange år kæmpet for at afskaffe retten til tvangsbehandling i psykiatrien, og han tøver ikke med at betegne overmedicinering som et menneskeligt overgreb.

– De mennesker, som bliver tvunget til at tage så store doser medicin, er udsat for medicinske forsøg. Når medicinen ikke virker bliver dosis typisk forhøjet og mikset med andre præparater. Jeg har selv prøvet at blive udsat for overmedicinering. Det er en form for mental aflivning, og hvis man får tilstrækkelig af det stads, er det muligt at blokere enhver aktivitet. Man kan intet. Det har intet med behandling at gøre, men er mishandling af mennesker.

Overlæge Susanne Møller Madsen forsvarede i februar 2013 overfor Politiken de høje doser medicin, der overskrider de anbefalede og forsvarlige grænser.

– Patienterne på Sikringen er de allermest syge, psykiatriske patienter i Danmark. Samtidig er de farlige. Inden de kommer her, har andre psykiatriske afdelinger prøvet med medicinsk behandling i almindelige anbefalede doser. Vi er nødt til at gøre noget ud over det sædvanlige. Vi er nødt til at komme videre med behandlingen for at se, om vi kan opnå en effekt, sagde Susanne Møller Madsen til Politiken.

Til trods for flere henvendelser har det ikke været muligt at få et interview med overlæge Susanne Møller Madsen om den kritik, der er af hende i forhold til magtmisbrug og overmedicinering. Af et automatisk mailsvar fremgår det samtidig, at Susanne Møller Madsen stopper som ledende overlæge for retspsykiatrien i Region Sjælland, og at hun senere skal være overlæge ved Distriktspsykiatri Roskilde.