Psykiater også kendt for overmedicinering

/

Overlæge og psykiater, der bliver kritiseret for magtmisbrug, er også kendt for voldsom overmedicinering af retspsykiatriske patienter. SFs psykiatriordfører kræver redegørelse for medicinforbrug og tvang.

 

Af Gitte Rebsdorf

Overlæge og psykiater i Region Sjælland, Susanne Møller Madsen, er ikke alene kendt for en sag om muligt magtmisbrug, sådan som det kom frem i sidste udgave af PsykiatriAvisen.

For nogle år siden var hun også ansvarlig for en sag om overmedicinering af patienter på Sikringsafdelingen i Region Sjælland. Det kom frem, at patienterne fik psykofarmaka i doser, der overskrider de anbefalede og forsvarlige doser. Det fremgår af et notat fra 2013 til Folketingets paragraf 71-tilsyn. Tilsynet skal blandt andet holde øje med, hvordan tvangstilbageholdte borgere behandles.

Neuroleptika er forbundet med alvorlige og invaliderende bivirkninger, og de høje doser medicin øger risikoen for skader som for eksempel hjertestop og lammelser.

Kræver redegørelse

SFs psykiatriordfører, Trine Torp ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag, men hun er bekymret over udviklingen på det retspsykiatriske område, og kræver nu en redegørelse fra Sundhedsstyrelsen om såvel udviklingen i tvang som for overmedicinering.

– Der er tale om nogen af vores allermest udsatte borgere, og fordi de er havnet i retspsykiatrien, er det ikke ensbetydende med, at de ikke har rettigheder. Psykiatrien er der for at hjælpe og behandle. Den skal ikke være styret af magt, siger hun og fortsætter:

– Derfor vil jeg bede Sundhedsstyrelsen om en redegørelse for overmedicinering og for brugen af tvangsmedicinering, siger Trine Torp (SF).

Som et vigtigt led i at forbedre kvaliteten i psykiatrien indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med regionerne om at nedbringe tvangen i psykiatrien. Men når det gælder tvangsmedicinering, er det gået den modsatte vej. Fra 2014-2016 er antallet af personer, der bliver tvangsmedicineret steget fra 720 til 810

Som beskrevet i sidste udgave af PsykiatriAvisen forsøgte overlæge og psykiater Susanne Møller Madsen at tvangsmedicinere en patient i retspsykiatrien, fordi han klagede og interesserede sig for patienternes rettigheder. Psykiateren blev kritiseret for at udøve magtmisbrug. Hendes forsøg på at tvangsmedicinere patienten, Glenn Borgen Hansson, blev efterfølgende underkendt af et enigt patientklagenævn.

Mental aflivning

Men overlæge Susanne Møller Madsen har også været ansvarlig for, at retspsykiatriske patienter har fået så høje doser psykofarmaka, at det er i strid med gældende retningslinjer.  Begge sager er foregået på Sikringsafdelingen. Opgørelsen over overmedicineringen viser, at knap halvdelen af patienterne har fået medicin i doser, der overskrider de anbefalede grænser i en periode fra 2010-2012. Det mest udbredte er, at patienterne har fået en dosis, der er op til 50 procent højere end anbefalet. Men der er også givet doser helt op til 100 procent højere.

Karl Bach Jensen har stiftet brugerorganisationen LAP, og han har i mange år kæmpet for at afskaffe retten til tvangsbehandling i psykiatrien, og han tøver ikke med at betegne overmedicinering som et menneskeligt overgreb.

– De mennesker, som bliver tvunget til at tage så store doser medicin, er udsat for medicinske forsøg. Når medicinen ikke virker bliver dosis typisk forhøjet og mikset med andre præparater. Jeg har selv prøvet at blive udsat for overmedicinering. Det er en form for mental aflivning, og hvis man får tilstrækkelig af det stads, er det muligt at blokere enhver aktivitet. Man kan intet. Det har intet med behandling at gøre, men er mishandling af mennesker.

Overlæge Susanne Møller Madsen forsvarede i februar 2013 overfor Politiken de høje doser medicin, der overskrider de anbefalede og forsvarlige grænser.

– Patienterne på Sikringen er de allermest syge, psykiatriske patienter i Danmark. Samtidig er de farlige. Inden de kommer her, har andre psykiatriske afdelinger prøvet med medicinsk behandling i almindelige anbefalede doser. Vi er nødt til at gøre noget ud over det sædvanlige. Vi er nødt til at komme videre med behandlingen for at se, om vi kan opnå en effekt, sagde Susanne Møller Madsen til Politiken.

Til trods for flere henvendelser har det ikke været muligt at få et interview med overlæge Susanne Møller Madsen om den kritik, der er af hende i forhold til magtmisbrug og overmedicinering. Af et automatisk mailsvar fremgår det samtidig, at Susanne Møller Madsen stopper som ledende overlæge for retspsykiatrien i Region Sjælland, og at hun senere skal være overlæge ved Distriktspsykiatri Roskilde.

11 Comments

 1. Først så bliver du født. Du gives et navn – et cpr.nr og en tro.
  Du får ikke den nødvendige kærlighed og omsorg men bliver misbrugt og manipuleret med.
  Demente, udviklingshæmmede, hjerneskadede og andre svage borgere bliver, som var de kriminelle, frihedsberøvede i halve år og mere – (nogle dør og nogen kommer aldrig ud) – og bliver samtidigt tvangsbehandlet mod deres eget ønske. Det er en helt urimelig uacceptabel behandling af fredelige borgere, som ikke er til fare for andre.
  Når du prøver at reagere mod dette bliver du spærret inde og mister dine menneskerettigheder og de kan gøre med dig, hvad de vil og så kalder de dig sindssyg og måske er du også blevet det af den livslange uværdige behandling men måske kan du samtidig se løgnen og bedraget bag det hele for at sandheden ikke må komme frem for så brænder lokummet for dem.

  Psykiatriske stoffer bliver for det meste ordineret som en “løsning” til et problem. Men de slører kun problemet og hindrer personen i at finde den rigtige årsag til problemet. Jeg er stærkt uenig med de påtvungne og skadelige metoder der benyttes af psykiatere. Psykiaterne ‘glemmer’ at fortælle om de bivirkninger, stofferne har, såsom afhængighed, udmattelse, formindsket seksuel lyst, rystelser, mareridt, angst, voldelig adfærd og selvmordstanker. De forårsager ofte uoprettelige skader på hjernen og nervesystemet. Disse følger kræver ofte en anden nervemedicin til at dække dem.
  Men disse SINDS- og PERSONLIGHEDSÆNDRENDE stoffer kan formindske den psykiske og følelsesmæssige smerte, og ved at gøre det, kan de dræbe handlekraften og man “afhjælper” jo ikke en skid, man undertrykker højst den naturlige reaktion på de unaturlige betingelser det menneske har levet eller lever under.
  Der fandtes også psykiske reaktioner før sprøjtegiftene. Årsagerne til psykiske reaktioner er multiple. De handler ikke om fejlernæring, mangeltilstande, forgiftninger alt sammen.

  Jalousi, vold, overgreb, misbrug etc har fandtes lige så længe som der har fandtes mennesker.
  Men de problemer afhjælpes ikke med psykofarmaka. Bevares man kan “defuse” ved at bedøve patienten med kemi for en stund, men før eller siden koger kedlen over som det ses når der er nogen der bliver tirret eller provokeret af medindlagte eller magtsygt personale.
  (jeg ved hvad jeg taler om – jeg HAR arbejdet på adskillige lukkede afdelinger og ved selvsyn mødt dette “absurde teater” på klods hold.)
  Psykiaterne er ofte de mest abbererede og excentriske eksistenser i sundhedsvæsnet. Flere af dem besat af perversioner og/eller okkulte forehavender såsom tvang, fastspænding, bondage, sadisme og/eller satanisme.
  (dette er også konstateret af flere jeg har fået førstehåndstilkendegivelser fra)

  Selvfølgelig kan man redde liv ved at bedøve folk eller fjerne deres krops naturlige reaktioner.
  Men det er ikke en løsning. Det er at træde vande og pisse i bukserne.
  Det løser ikke problemerne.

  Det gør elektriske stød med arvæv i hjernen til følge heller ikke.

  Det gør det hvide snit og psykokirurgi heller ikke. Med mindre man mener at total passificering til zombie er at “løse” problemet…

  Og i øvrigt:
  Som med al anden jura der har med psykiatriens subjektive elastikdiagnoser at gøre, så har vi her gummiparagrafferne over dem alle…
  Det kan godt være det står sort på hvidt, at patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der svarer til sindssyge OG det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge patienten for at give behandling.
  Det er tilfældet når mulighederne for, at patienten bliver helbredt ellers vil blive væsentligt forringede, når patientens tilstand ellers vil blive betydeligt og afgørende dårligere, eller når patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre.

  Der er ingen som helst mulighed for at få bare ét af disse spørgsmål besvaret på en måde så der kan føres bevis for udsagnet. Der findes ingen målemetoder, ingen laboratorieanalyser, ingen naturvidenskabelige tilgange, der kan dokumentere, at det “en eller anden læge” subjektivt vurderer – er i overensstemmelse med sandheden.

  Da lægen i akutte tilfælde sjældent kender den pågældende vil vedkommendes “vurdering” bero på andre personers “von-hören-sagen”

  I en familiestrid med langvarigt misbrug, vold og undertrykkelse kan det meget vel ende med, at den oprørske voldsramte ender med at blive tvangsindlagt, fordi samleveren forsøger at dække over sine egne forbrydelser og den øvrige familie lever i fornægtelse over det skete.

  Disse gummiparagraffer sætter psykiatrien, som medicinsk speciale, over retssystemet og fratager individet basale frihedsrettigheder.
  Man kan uden videre anføre usandheder og alverdens opdigtet vås i journalen uden det får nogen former for konsekvens for underskriveren, også selvom det resulterer i tvangsfiksering, tvangsmedicinering med afhængighed, skader og traumer samt frihedsberøvelse.

  Det er fuldstændig straffrit at “tage fejl” og der er i princippet ingen instans der behandler klager over den slags justitsmord på en seriøs måde.

  Ydermere vedbliver den falske diagnose med at klæbe til patientens journal og vil i al fremtid stå som et blinkende advarselstegn hver gang der rettes henvendelse til sundhedsvæsnet. Alle nytilkomne symptomer og henvendelser vil blive betragtet med dette filter og gennem disse “forklejnende” briller.

  Jeg tøver ikke med at kalde psykiatri for psuedovidenskab.

  Hvis der er noget der kan bringe mit pis op på kogepunktet så er det TVANG!

  Hvis ikke denne form for tvangs-psykiatri bliver stoppet, vil den brede sig, og alle problemer med svært udefinerbare fysiske symptomer hos især børn og unge, kan klares med tvangsfjernelse og underlægges psykiatriske forskning og forsøgs- projekter, selvfølgelig i “underklassen ” hvor risikoen for medieopmærksomhed, kan forsvinde i løgne om social mistrivsel, tavshedspligt og manipulation med fine etiketter og autoritetstro. Et socialdarwinistisk kynisk menneskesyn, i bund og grund …for rigdom, ære og magt. og i medicinalindustriens tjeneste. Må den himmelske retfærdighed komme efter dem, der fratager mennesker deres medfødte frihed og æder deres sjæl med en falsk lægedoms kannibalisme.

  “OVERLAD ALDRIG ANSVARET FOR DIT HELBRED TIL EN LÆGE.
  DIT HELBRED ER DIT ANSVAR”

 2. The guy deserves his shot, he was very patient and was a class act throughout the entire process, I hope he does well. If you listen to the radio interview he was so excited and at a loss for words as he wasn”t expecting the arbitrator to rule on his favor. Now he is going to get himself the set for life contract a year early and I think can be a very capable starting qb.

 3. Dér er desværre mange psykiatere i SMM kalibre. Dybt kynisk. Psykiatere er gennemgående et grimt folkefærd.

  • Ja, og jeg mere man graver i det, jo værre finder man ud af at tingene står til. Jeg har personligt været udsat for grove overgreb af hele to forpersoner for Dansk Psykiatrisk Selskab siden 2016, foruden en masse andre mindre kendte af slagsen, herunder et medlem af Retslægerådet.

   Man skal ikke Google længe før man erfarer at de kender hinanden på kryds og tværs..

  • Ja, og jeg mere man graver i det, jo værre finder man ud af at tingene står til. Jeg har personligt været udsat for grove overgreb af hele to forpersoner for Dansk Psykiatrisk Selskab siden 2016, foruden en masse andre mindre kendte af slagsen, herunder et medlem af Retslægerådet.

   Man skal ikke Google længe før man erfarer at de kender hinanden på kryds og tværs..

 4. Psykiatrien skulle smage deres egen klamme medicin. Psykiatere skulle tvangsmedicineres inden de udskrev skidtet til deres patienter.

 5. Prøv at brainstorme over at en psykiater med storhedsvanvid har for meget egenrådig magt…. og hvis hen oveni er psykopat.

 6. Grusom tanke….
  Som rigtig mange har oplevet men ikke kan gøre oprør imod da de er blevet passificeret med psykofarmika..

 7. En klan af sørgelige individer der under dække af at være såkaldt højtuddannet kan udøve kriminalitet af den groveste kaliber.
  Hvorfor?
  Jeg ved det ikke, men jeg tror at ondsindede mennesker får et kick af at se andre lide….

 8. Tak til fru Sťeger for en skarp og oprigtig analyse af psykiatriens tilstand.
  Du er en af dem kan se igennem en” såkaldt” faglært uden skelen til deres uddannelse men udelukkende til deres menneskelige kvalifikationer eller ikke….
  Måtte der være mange flere af din kaliber. Tak

Skriv et svar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Forrige opslag

Psykiater kritiseres for at ville tvangsmedicinere patient til tavshed

Næste opslag

Medicinfri i hele landet

Seneste fra Artikler