Browse Category

Medicinfri behandling - Page 2

Løgnen om de kemiske ubalancer

/

Medicinfri behandling bliver om kort tid en realitet, efter at psykiatere i årtier har modarbejdet dette. Med begrundelse i teorier om kemiske ubalancer i hjernen sidestiller psykiatere psykisk sygdom med fysisk sygdom, og siger, at det er livsfarligt at tage medicin fra psykisk syge. Teorierne er dog aldrig dokumenteret.

Af Gitte Rebsdorf, gitte@psykiatriavisen.dk

Fejl på fejl på fejl. Det er, hvad en række psykiatere har begået i forhold til medicinsk behandling af psykisk syge. De har i flere årtier modarbejdet medicinfri behandling i psykiatrien, så når dette nu bliver en realitet enten i Region Hovedstaden eller Region Syddanmark, er det på trods af disse psykiatere.

 

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

Læs også: To regioner vil etablere medicinfri psykiatri.

Psykiatere sidestiller psykiske lidelser med fysiske sygdomme som lungesygdomme og sukkersyge og hævder, at psykiske lidelser på lige fod med fysiske skal behandles medicinsk. Det skete, da Danmarks Radio i 2013 bragte et kritisk dokumentarprogram om danskernes forbrug af SSRI, Danmark på piller. Udsendelserne affødte en voldsom reaktion fra psykiaterne. Omkring 150 læger og andre fagpersoner klagede til Danmarks Radio over programmet.

Professor, overlæge, dr. med. Poul Videbech fra Psykiatrisk Center Glostrup sagde dengang til journalisternes fagblad, Journalisten, at man kunne sammenligne det med, at journalister skulle bedrive journalistik om, at sukkersyge skulle holde op med at tage insulin:

Det ville de aldrig gøre. Men det er åbenbart anderledes, når det handler om deprimerede. Jeg synes, det er at sparke til folk, der ligger ned. Det er folk, der har behov for det, og de her programmer får dem til at få det mærkeligt med at tage deres medicin.

Videbech ligestiller altså psykiske lidelser med det at have en fysisk sygdom. Men årsagen til psykiske lidelser kendes ikke. Der er ikke nogen somatisk markør.

Læs også: Interview med Jytte Willadsen: Psykiatrien er fyldt med illusioner.

Teorien der ikke holdt

Psykiatere har igennem mange år fremført teorier om, at psykisk syge skulle have en kemisk ubalance i hjernen, som skulle være årsag til deres psykiske sygdom. Men det er ikke korrekt, fastslår speciallæge i intern medicin, Mats Lindberg, fra netværket Læger uden sponsor.

– Disse teorier om kemiske ubalancer i hjernen er aldrig blevet bekræftet. Men ikke desto mindre er de blevet fremført som en etableret sandhed først af lægemiddelindustrien i reklamer og ved såkaldt efteruddannelse. Rigtig mange psykiatere og andre læger mener fortsat, at depression er forårsaget af serotonin-mangel i hjernen.

Teorierne handler om, at skizofrene skulle have et dopaminsystem, som er overaktivt, mens deprimerede skulle have for lavt serotonin niveau. Men disse teorier har gang på gang vist sig ikke at holde. Forskere fra The National Institute of Mental Health, NIMH, konkluderede i 1975 at skizofrene, som aldrig havde været medicineret, havde normale niveauer af dopamin.

Serotoninhypotesen om depression har ikke vist sig bedre. I 1984 konkluderede forskere fra NIMH, at forøgelse eller formindskning af de serotonerge systems funktion sandsynligvis ikke i sig selv er forbundet med depression. Det fremgår af den amerikanske videnskabsjournalist Robert Whitaker bog, Den Psykiatriske Epidemiside 91 og 92.

Dramatisk effekt

Alligevel fortsætter psykiatere med at fremføre disse usande teorier som en begrundelse for at fortsætte medicineringen af folk med psykiske lidelser. Brugerorganisationen LAP bragte allerede sidst i 1990erne ønsket om medicinfri behandling på banen. Men ønsket blev mødt med voldsom modstand fra psykiatere.

Psykiatere har igen og igen begrundet medicinsk behandling af psykisk syge med teorien om de kemiske ubalancer, selv om denne teori altså aldrig er dokumenteret. Det skete også i en stort opsat artikel over to sider i Jyllands-Posten den 5. april 1998 under overskriften: Revolutionen i den menneskelige hjerne.

Her fortæller professor Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus om, hvordan det er muligt at bringe lidelsen OCD under kontrol med medicin, der regulerer serotonin niveauet i hjernen.

Når patienterne får medicinen, kan vi ved scanninger se, at aktiviteten bliver normal i de dele af hjernen, hvor aktiviteten tidligere var for voldsom. Det er en dramatisk effekt, som helt ændrer mange patienters liv.
Jyllands-Posten søndag den 5. april 1998.

PsykiatriAvisen ville gerne have spurgt Per Hove Thomsen, hvorfor han udtalte sig således, når det på dette tidspunkt var velkendt, at teorien om de kemiske ubalancer ikke holdt. Men det har hverken i går eller i dag været muligt at træffe Per Hove Thomsen for et interview.

Udtalelser der påvirker

Sådanne udtalelser fra psykiatere har stor betydning for behandlingen af sindslidende. Psykiaterne fungerer som eksperter indenfor deres felt, og det gør de også i udvalg og arbejdsgrupper. Men samtidig er de ofte på lønningslisten hos medicinalindustrien, og det kan forklare deres udtalelser, påpeger Mats Lindberg fra netværket Læger uden sponsor.

– De meningsdannende psykiatere har typisk finansielle forhold til lægemiddelindustrien parallelt med, at de er rådgivere for vores sundhedsmyndigheder. Det påvirker selvsagt deres rådgivning. Man siger næppe noget negativt om medicin, hvis man fortsat vil have penge til forskning, efteruddannelser eller faglige konferencer. Man bider ikke den hånd, der giver en mad.

Per Hove Thomsen er ligesom andre psykiatere kendt for at være på lønningslisten hos medicinalindustrien.

I artiklen fra Jyllands-Posten medvirker Per Hove Thomsen sammen med Professor Tom Bolwig. Han sagde til Jyllands Posten søndag den 5. april 1998:

Flere og flere lidelser, der tidligere blev anset for at være uforståelige, for at skyldes en hård barndom eller være udtryk for en svag karakter bliver nu accepteret som ”rigtige” sygdomme i takt med, at forståelsen for hjernens biokemi vinder frem.

Psykiatere går imod politisk beslutning

Da et flertal i Folketinget i 2001 besluttede, at man skulle indføre medicinfri behandling blev det efterfølgende aldrig gennemført. Psykiaterne var imod og modarbejdede beslutningen. Professor Raben Rosenberg fra Region Hovedstadens Psykiatri sagde den 19. maj 2006 til fagbladet, Socialpædagogen, at psykiaterne ikke var interesserede i medicinfrie afdelinger:

Derfor har vi intet gjort for at fremme dem. Det er en forældet problematik. Og man kan håbe, at politikerne er blevet klogere. Skizofreni er en sygdom i hjernen. Man beder heller ikke en lungepatient om at begynde at motionere.

Rosenberg sammenligner psykiske lidelser med fysiske sygdomme, selv om der ikke er belæg for dette. PsykiatriAvisen ville gerne have spurgt Raben Rosenberg, hvad han bygger sine udtalelser på.

Men Raben Rosenberg vil ikke lade sig interviewe. Han skriver i en mail, at han fortsat er imod medicinfri behandling.

Det har ikke været muligt at få et interview med professor, overlæge, dr. med. Poul Videbech eller professor Tom Bolwig.

[/content_protector]

PsykiatriAvisen får ingen offentlig støtte. Du kan støtte avisen ved at indbetale et beløb via MobilePay på 22 28 99 50 eller ved at abonnere.

To regioner vil etablere medicinfri psykiatri

/

Trods massiv modstand fra psykiatere bliver medicinfri behandling i psykiatrien nu en realitet. To regioner skal dyste om at være først med den nye behandling

Af Gitte Rebsdorf, Gitte@psykiatriavisen.dk

Medicinfri behandling vil inden årets udgang være en realitet i enten Region Hovedstaden eller Region Syddanmark. Begge regioner har søgt om at få del i de 10,2 millioner kroner, som indgår i satspuljeaftalen for 2017-2020. Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) oplyser, at de ønsker at være med i forsøget, fordi det falder godt i tråd med det arbejde, der allerede pågår i psykiatrien.

– Medicinfri behandling er en forlængelse af det arbejde, vi allerede har i gang med at minimere tvang og udvikle behandlingen, siger hun.

For at komme i betragtning til midlerne i forsøgsordningen har regionerne skullet opfylde en række krav. I den medicinfrie behandling skal mennesker med psykiske lidelser kunne blive behandlet uden medicin eller med fokus på, at blive trappet ud af psykofarmaka. Behandlingen skal tilbyde patienterne terapi og aktiviteter, der kan mindske behovet for medicin.

Medicinfri psykiatri bliver en realitet nu efter at psykiatere i årevis har talt imod, og direkte har modarbejdet denne behandling. Da Arne Rolighed (S) var sundhedsminister i 2001 havde et politisk flertal besluttet at indføre medicinfri behandling. Men det blev aldrig til noget på grund af modstand fra psykiatere.

Det skræmmer dog ikke psykiatriordfører i Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, at psykiatere advarer mod psykiatri uden medicin.

– Det bekymrer mig ikke. Det bør være muligt at få psykiatrisk behandling uden medicin. Jeg har selv arbejdet i psykiatrien, og jeg ved, at en samtale ofte hjælper urolige patienter bedre end medicin. Og så skader det ikke, sådan som medicin kan gøre, siger Liselott Blixt.

For at få opbakning fra psykiatere har man i Region Syddanmark sørget for at involvere denne personalegruppe helt fra begyndelsen, oplyser regionsrådsformand, Stephanie Lose (V).

– Psykiaterne har været involveret i udformningen af ansøgningen, så det er mit klare indtryk, at de har ejerskab til projektet, og at der er fuld opbakning derfra.

Burde være en ret

Det var brugerorganisationen LAP, der sidst i 1990erne bragte medicinfri behandling i spil. Medstifter af LAP, Karl Bach er glad for, at det nu efter flere årtier bliver en realitet.

– De medikamenter, der bliver brugt i psykiatrien er voldsomt farlige. Derfor er det godt, at dette forsøg bliver indført. Det er et lille skridt i den rigtige retning. Der er mange, som ikke ønsker psykofarmaka, men som bliver tvunget til at tage den. Det burde være en ret at blive fri for psykofarmaka, siger han.

Neuroleptika blev taget i brug i 1950erne, men til trods for, at medikamenterne fra begyndelsen var forbundet med dødsfald er disse lægemidler steget markant i brug. Den amerikanske videnskabsjournalist Rober Whitaker har i sine bøger Mad in America og Anatomy of an Epidemic afdækket, hvordan medicinalindustrien spiller en aktiv rolle heri, samt afdækket hvordan psykiatrien hviler på et videnskabeligt tyndt grundlag.

Psykiatere derimod fortæller en helt anden historie. En af Danmarks førende psykiatere, Raben Rosenberg, har tidligere advaret mod at indføre medicin fri behandling. Han sammenligner det at tage neuroleptika fra psykiatriske patienter med at undlade at behandle en patient, der har blindtarmsbetændelse.

Det er et videnskabeligt spørgsmål, om man skal bruge medicin eller ej, ikke et holdningsspørgsmål.

Hvis det her bliver gennemført, er vi med til at sige at psykoser ikke er en sygdom, men noget man kan snakke sig ud af. Skizofreni for eksempel er meget arvelig, og vi nærmer os mere og mere en biologisk holdning til psykiske sygdomme. Vi ved så meget om psykiatri på videnskabeligt niveau. Alligevel er psykiatri noget, alle kan tale med om – og det gør de. Når sværmeriske politikere vil lade nogle patienter gennemleve psykosen kan man lige så godt bede patienterne om at gennemleve deres blindtarmsbetændelse.
Raben Rosenberg, Weekendavisen 9-11 december 1997.

PsykiatriAvisen ville gerne have spurgt Raben Rosenberg, hvilken videnskab det er, der siger, at det er nødvendigt med medicin i psykiatrien. Raben Rosenberg har dog ikke ønsket at lade sig interviewe til PyskiatriAvisen.

Projektet med medicinfri behandling skal igangsættes inden udgangen af året og være afsluttet i første kvartal 2020. Sundhedsstyrelsen har dog været nødt til at genopslå puljen, oplyser fuldmægtig i styrelsen Anne Bøgh Mortensen.

– Det er de samme to regioner, der har søgt. Vi måtte give afslag i første omgang, fordi kravene til projekterne ikke var opfyldt. Vi er nu i gang med at gennemgå de to ansøgninger, og forventer at være klar med en afgørelse til oktober.

 

[Denne artikel blev opdateret kl. 16.00 d. 12/9-17.]

PsykiatriAvisen får ingen offentlig støtte. Du kan støtte avisen ved at indbetale et beløb via MobilePay på 22 28 99 50 eller ved at abonnere.