Gitte Rebsdorf

Min interesse for psykiatrien hænger sammen med, at min søster i 1986 havnede i psykiatrien. Se også min kronik herom. Som journalist forsøger jeg konstant at forholde mig åben, kritisk og fagligt til emnet. Viden, nysgerrighed og grundighed er vigtige pejlemærker for mig. PsykiatriAvisen skriver ikke om min søster og hendes situation i psykiatrien.

Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1992 og har siden beskæftiget mig med journalistik indenfor magasin- og dagbladsbranchen. I en årrække midt i 1990erne var jeg ansat i Danmarks Radio, hvor jeg primært beskæftigede mig med nyhedsjournalistik. Da jeg arbejdede på Mandat – amternes politiske magasin dækkede jeg miljøområdet og skrev blandt andet om jordforurening og vandmiljø. Siden har jeg skrevet en række tilbundsgående artikler om miljø til Kristeligt Dagblad, Tænk og Samvirke. I 2007 begyndte jeg som en af de første journalister herhjemme at skrive kritisk om det stigende antal diagnoser til børn og unge. Det førte til en lang række artikler i pædagogernes fagblad, Børn&Unge, som blev nomineret til Anders Bording prisen.

Arbejdsopgaver: Journalist og redaktør

Kontakt: Gitte@psykiatriavisen.dk

 

Skribenter tilknyttet PsykiatriAvisen:

 

Susanne Lip er uddannet cand.psych. fra Aalborg universitet i sommeren 2017. Hun har i samarbejde med Anne Kjær igennem sin uddannelse skrevet adskillige projekter om diagnosticering og de  psykiatriske diagnoser, særligt i et kritisk perspektiv.

Susanne arbejder til dagligt som psykolog ved Jobcenter Esbjerg.

Anne Kjær er uddannet cand.psych. fra Aalborg universitet i sommeren 2017. Hun har, i samarbejde med Susanne Lip, igennem sin uddannelse skrevet adskillige projekter om diagnosticering og de  psykiatriske diagnoser, særligt i et kritisk perspektiv.

Anne har en stor interesse for psykiatrien og de psykiatriske diagnoser. Hun mener, at dette område på mange måder er kommet bagud sammenlignet med det somatiske sygdomsområde, og at den biomedicinske sygdomsforståelse, der ligger til grund for diagnosemanualerne aktuelt, på nogle områder er forældet. Anne har derfor stor interesse i at stille kritisk fokus på det aktuelle psykiatriske område, og skabe opmærksomhed på, hvordan psykiatrien kan tilpasses den aktuelle viden og forholdene i det nuværende samfund.

Anne bor til dagligt i Aalborg og er aktuelt jobsøgende.