Viden, analyse og udvikling

Category archive

Blog

Peer betyder det ikke mole?

Debatindlæg af Christina-Regitze Pedersen

Det er blevet populært at ansætte såkaldte peer-støtter i forskellige psykiatriske tilbud. Men der mangler en afklaring af, hvad Peers er og skal bruges til. Peer medarbejdere skal på den ene side være brugernes advokat, og på den anden side skal de varetage organisationens interesser. Det kan være konfliktfyldt, og når organiseringen og uddannelsen af…

Læs videre

Faren for stereotyper i diagnoseopfattelser

  Blogindlæg af Susanne Lip, cand.psych. & Anne Kjær, cand.psych.   Den 3. november 2017 blev det i en radioudsendelse i Orientering på P1 fremlagt, at ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at piger er klart underdiagnosticerede, når det gælder om at opdage børn med ADHD. Dette grunder, ifølge udsendelsen, i at mange piger lider…

Læs videre

Ny avis vil i dybden med psykiatri

De fire humører

PsykiatriAvisen er et nyt specialmedie på nettet. Ambitionen er komme i dybden med dette område. Vi vil levere unikke artikler om psykiatri, som overrasker og giver ny viden og erkendelse. Det er der brug for i en tid, hvor flere og flere mennesker får psykiske lidelser, og hvor der samtidig er strid om behandlingen. Mange…

Læs videre

Gå til Toppen